Innovatie op het boerenerf. Wie houdt het overzicht?

Vorige week kwam de brief van Carola Schouten aan de Tweede Kamer over ‘voortgang Innovatie op het boerenerf’.

‘Boeren en tuinders maken al flinke stappen ten behoeve van de omslag naar kringlooplandbouw en een klimaatvriendelijke bedrijfsvoering. Om deze omslag te faciliteren wil ik het voor ondernemers gemakkelijker maken om de meest actuele inzichten te vergaren over mogelijke aanpassingen in hun bedrijfsvoering. Dit kan hen helpen bij het verminderen van stikstofemissies en bij een (verdere) stap naar kringlooplandbouw en klimaatbestendig ondernemen’, aldus Schouten.

‘Op dit moment zijn er nog onvoldoende geregisseerde en gecertificeerde onafhankelijke bedrijfsadviseurs beschikbaar om boeren te helpen bij het doorvoeren van de maatschappelijke gewenste transities op hun bedrijven’, staat in de brief te lezen. Er is ook een aantal nieuwe afkortingen zoals ‘BAS’, het Bedrijfsadviseringssysteem. Dat u het weet.

Schouten wil een aantal miljoen beschikbaar stellen om kennis te delen met nog niet voldoende adviseurs die ons helpen met het reduceren van stikstofemissie, kringlooplandbouw en een duurzame en klimaatvriendelijke bedrijfsvoering. Deze woorden zult u nog vaak horen.

Via vouchers die dit jaar worden verstrekt wordt de helft van de advieskosten van de stikstof-adviseurs vergoed tot €1.250 per jaar. Hieruit wordt wel duidelijk waar de urgentie is voor de korte termijn. Ook komen er kringlooplandbouw-lectoren, die gaan november 2020 aan de slag. Kennelijk kunnen dat niet dezelfde zijn. Dezelfde boer zal het wel moeten kunnen verwerken neem ik aan.

Er wordt verkend hoe de regering de procedures voor het aanvragen van subsidies kan  vereenvoudigen. En Schouten wil bezien hoe ze boeren meer ondersteuning kan bieden bij de aanvragen. Kijk als het belang groot is kan het dus wel. Dit zou ik graag voor meerdere zaken willen, maar ik moet toegeven het ministerie realiseert zich wel dat wij boeren een hekel hebben aan ambtelijke rompslomp.

Ook komt er een omschakelfonds dat zich richt op het tijdelijk verlichten van de kasstroom wanneer een bedrijf wil omschakelen naar een meer duurzame bedrijfsvoering. Hierbij worden geen bedragen genoemd en ik ben dan ook benieuwd waarmee Schouten ons wil verleiden om de ‘zaak’ om te gooien.

Schouten heeft zondag bij Zomergasten laten merken dat ze begrijpt dat boeren vaak investeringen hebben gedaan voor de lange termijn. Ook wij hebben op ons bedrijf 8 jaar geleden een lange termijn plan gemaakt en grote investering gedaan door een nieuwe stal te bouwen en grond gekocht. Daarbij heb ik geleerd dat je een plan moet uitvoeren en voortschrijdend inzicht moet benutten.

Mijn stal is nog niet helemaal vol en dat is wel de bedoeling, daarmee wil ik zeker niet zeggen dat ik de ogen sluit voor wat er in de maatschappij leeft. Waar ik mij al meer dan 30 jaar aan vast houd is te zorgen voor cashflow en hier houd ik mij voorlopig ook aan vast. Oftewel het verschil tussen opbrengsten en kosten maal zoveel mogelijk liters. Het simpele keer sommetje is belangrijk. Dat is mijn duurzaamheid en zolang je wat te makken hebt heb je de mogelijkheid om te investeren in maatschappelijk gewenste zaken. Of is de stoppende boer het meest gewenste?

Economie en duurzaamheid kunnen goed samengaan denk ik. De boer moet zelf het overzicht houden en de tegenstellingen afwegen en het plezier in het werk houden. Ik vraag mij af of de ‘gestuurde onafhankelijke gecertificeerde adviseur’ dat goed voor u kan inschatten.

De adviseur die dat het beste kan is de boer zelf. De boer van de toekomst.

 

Praat mee

Om mee te kunnen discussiëren dient u eerst in te loggen.