Publiek sentiment

Lopend vanuit het Lheederzand richting een van de vele vennetjes, kom je hem tegen. Niet alleen wanneer je geluk hebt, nee, altijd staat het edelhert daar op de rand van bos en heide. Een prachtig roestkleurig kunstwerk gemaakt van ijzer, midden in het Dwingelderveld. Ondanks dat het een uitgeslepen stalen plaat is, imponeert het kunstwerk. Het is vast niet voor niets juist daar geplaatst. Al snel gaat de fantasie daar met je op de loop en al bijna hoor je in de verte de blurrende herten.

Big Five
In Afrika kennen we de Big Five. Vijf wildsoorten die door de jagers ooit zo zijn gegroepeerd als de soorten die het moeilijkst te voet kunnen worden bejaagd. De olifant, de neushoorn, het luipaard, de leeuw en de Kaapse buffel. Stuk voor stuk imponerende dieren waarbij de term bejaging tegenwoordig is verruild met term beheersing aangezien menig diersoort met uitsterving wordt bedreigd.
Het Nationaal Park Dwingelderveld kent ook een Big Five. Niet zozeer met uitsterven bedreigd, maar wel zeer typerend vanwege hun aanwezigheid en misschien wel met een sterke marketingswaarde. De ree, das, adder, het heideschaap en uiteraard de prachtige kraanvogel. Maar geen edelhert.

Herten
In Drenthe loopt sporadisch een wild edelhert rond. Af en toe sneuvelt er één in het verkeer en soms wordt er één gesignaleerd in de natuur. Een diersoort waar in Drenthe een 0-stand beleid voor geldt. Dit beleid is een product van afgewogen beslissingen, vastgelegd in een faunabeleidsplan. Bij zo’n keuze wordt er naar veel facetten gekeken, waarbij verkeersveiligheid een belangrijke is.
Enige jaren geleden was er in het Drents Friese grensgebied een initiatief om zowel damherten als edelherten zogenaamd te herintroduceren. Dieren zouden van elders worden gehaald en binnen een afgerasterde omgeving worden losgelaten. Een SER, een Soorten Effect Rapportage is uitgevoerd waarbij alle kansen en risico’s in beeld werden gebracht. Kansen wat betreft met name ecologie en beleving. De bedreigingen zaten met name vast op verkeersveiligheid en economische schade voor de agrarische sector. De uitkomsten waren nodig om een besluit te nemen gebaseerd op ratio en niet op emoties.

Fauna Beleids Plan
Het in Drenthe lopende edelhert mag er volgens het provinciale Fauna Beleid Plan (FBP), net als overigens damherten en wilde zwijnen, niet lopen maar het lijkt er op dat diens aanwezigheid oogluikend wordt toegestaan. Inconsequent maar wel begrijpelijk aangezien er geen schade bekend is en er verder geen overlast van dit dier wordt ervaren.
Tegelijkertijd is dit heel moeilijk uit te leggen want er is niet voor niets een FBP aangenomen. Of je stelt vast en je voert uit, of je wijzigt de regels. Bovenal, geef duidelijkheid. Wanneer termen als mooi, leuk en zielig tegenhanger worden van verkeersveiligheid, ziekteverspreiding en economische waarden vraagt dat nogal wat. Op z’n minst een stevige rug.

Maar dat het edelhert een imponerend en prachtig dier is, staat ook voor mij buiten kijf.Jan Bloemerts

Jan Bloemerts

Boegbeeld Drenthe. Provinciaal aanspreekpunt voor Natuur & Fauna. Provinciaal aanspreekpunt voor Landelijk gebied. Provinciaal aanspreekpunt voor Infrastructuur.

Naar alle weblogs van Jan Bloemerts

Praat mee

Om mee te kunnen discussiëren dient u eerst in te loggen.