Boerderij

Boer IJsselpoort wil ruimte

Bedrijfsverplaatsing van één of twee bedrijven zou voor ruimte zorgen voor boeren met een bedrijf in in het Rivierklimaatpark IJsselpoort. Dat is een van de conclusies uit een onderzoek naar de toekomst van boeren in dit gebied.

Het gaat om een onafhankelijk onderzoek in opdracht van provincie Gelderland en de LTO Noord-afdelingen De Liemers Montferland en Zuid Oost Veluwe.

Aanleiding voor het onderzoek was een brandbrief die een aantal boeren uit het gebied in 2016 aan Provinciale Staten van Gelderland stuurde. Daarin spraken ze hun zorg uit over het feit dat door de realisatie van het park 200 hectare boerenland naar natuur wordt omgezet.

Het gaat om grond die de boeren nu kortdurend in gebruik hebben van onder andere Natuurmonumenten. Ondanks de kortlopende pachtcontracten is dat land in de praktijk al jarenlang in gebruik door dezelfde boeren. Zij hebben hun bedrijfsvoering daar dan ook op ingericht. Als ze de grond kwijtraken, komen ze in de problemen in verband met de huidige en wellicht toekomstige mestwetgeving.

Meer grond

Een en ander wordt nu bevestigd door het uitgevoerde onderzoek. Een andere belangrijke conclusie is dat de bedrijven in Rivierklimaatpark IJsselpoort behoefte hebben aan meer cultuurgrond. En deze kan niet worden ingevuld met de vrijkomende cultuurgrond van stoppers in het gebied.

Daarnaast staat er in het rapport een hele reeks aanbevelingen. Volgens voorzitter Evert Jan Wijers van LTO Noord Zuid Oost Veluwe is de belangrijkste dat er een goede kavelruil in het gebied komt. ‘De plannen rond het klimaatpark gaan door. Die verander je niet meer’, zegt hij.

‘We moeten kijken naar de inhoud van het plan en hoe we het gebied zo goed mogelijk inrichten voor de landbouw. Daarvoor is het belangrijk dat er één of twee bedrijven worden uitgekocht. Dan komt er ruimte om te ruilen.’

Ook het nabijgelegen landgoed Biljoen moet bij de landbouwstructuurverbetering worden betrokken. Op dit landgoed van Het Geldersch Landschap wordt eveneens landbouwgrond omgezet naar natuur. ‘Er zitten daar boeren die ook grond kwijtraken door het rivierklimaatpark’, aldus Wijers.

Een andere belangrijke aanbeveling is dat er langdurige afspraken gemaakt moeten worden over het gebruik van de pachtgronden. Alleen op die manier kan de continuïteit van de bedrijven worden gewaarborgd.

Het onderzoek zal als bouwsteen worden meegenomen bij het opstellen van een intergemeentelijke structuurvisie.