Minder ganzenschade in provincie Gelderland

Het ganzenbeleid in de provincie Gelderland lijkt te werken, concludeert Dirk Dekker, portefeuillehouder Flora en Fauna van het regiobestuur Oost van LTO Noord.

Volgens nieuwe cijfers van Faunabeheereenheid Gelderland is de schade door grauwe ganzen sinds 2013 gedaald van ruim 500.000 euro naar ruim 300.000 euro in 2016. Ook het aantal ganzen is gedaald.

Dat blijkt uit nieuwe cijfers van Faunabeheereenheid Gelderland (FBE). In 2013 werd er nog voor meer dan een miljoen euro schade aan landbouwgewassen door ganzen aangericht. Dat bedrag is inmiddels gehalveerd. Het grootste deel hiervan wordt veroorzaakt door grauwe ganzen. Vraten deze ganzen in 2013 nog voor meer dan een half miljoen euro aan landbouwgewassen op, in 2014 en 2015 lag het bedrag daar al onder. Afgelopen jaar daalde de ingediende schade naar ruim 300.000 euro.

FBE-secretaris Erik Koffeman is nog voorzichtig met zijn conclusies, zeker als het gaat om de cijfers van 2016. ‘We weten dat er vorig jaar vroeg is geoogst. Dat betekent dat de ganzen minder tijd hebben gehad om de gewassen op te vreten.’ Toch denkt Koffeman wel dat er een relatie is met de afname van het aantal grauwe ganzen in Gelderland. Dat daalde namelijk van 98.000 in 2013 naar 72.000 vorig jaar. Of het invoeren van een behandelbedrag in oktober 2014 ook heeft bijgedragen aan de daling van de schadeontwikkeling is wel weer onduidelijk. De zomerschade in 2014 en 2015 was nagenoeg gelijk. Het behandelbedrag had dus in ieder geval geen effect in 2015.