graslandverbetering bodem

Workshop grasland herstel in Ophemert

Graslanddeskundigen Mark-Jan Vink en Gerard Meuffels geven donderdag 18 oktober een workshop grasland herstel in Ophemert (gemeente Neerijnen).

Geen boer die afgelopen zomer geen last had van een droge grasmat. Wat verstandig is om te doen op het land tijdens of na een periode van droogte vertellen Mark-Jan Vink (Barenbrug) en Gerard Meuffels (M-ARC) tijdens de workshop. Daarnaast gaan ze in op verschillende grassoorten en ze demonstreren technieken om de grasmat door- of in te zaaien.

De workshop begint om 13.00 uur aan de Pippertsestraat 3 in Ophemert. Toegang is vrij en ook niet-leden van Vruchtbare Kringloop Gelderland zijn welkom de bijeenkomst bij te wonen. Graag wel even aanmelden. Dat kan via het online aanmeldformulier op de website van Vruchtbare Kringloop Gelderland.

Programma
De workshop vindt plaats op donderdag 18 oktober 2018 van 13.00 tot 15.00 uur aan de Pippertsestraat 3 in Ophemert (gemeente Neerijnen).

13.00 uur Ontvangst en introductie
13.15 uur Na uitleg over bodemmonsters en taakkaarten bezoekt u een perceel waar:

Maaimachines in- en doorzaaitechnieken worden gedemonstreerd, u krijgt inzicht in ondergrond en graszode door een profielkuil, grasrassen en beworteling worden getoond.

14:45 uur Terug op het bedrijf voor samenvattende conclusie
15.00 uur Einde.

We hopen u te zien op donderdag 18 oktober!