Pleidooi gelijk speelveld bodemverbeteraars

Mineralenverwerker Groot Zevert uit het Gelderse Beltrum doet een oproep aan de politiek om bodemverbeteraars uit verwerkte dierlijke mest dezelfde status te geven voor de mestboekhouding als compost.

Arjan Prinsen van Groot Zevert deed deze oproep maandag tijdens een bezoek van Europarlementariërs Annie Schreijer-Pierik (CDA) en Jan Huitema (VVD) en vertegenwoordigers van het ministerie van LNV en provincie Gelderland aan de mineralenverwerker.

Prinsen: ‘Op dit moment tellen bodemverbeteraars uit dierlijke mest voor 100 procent mee in de fosfaatboekhouding, compost voor 50 procent. Dat maakt het voor ons onmogelijk om te concurreren met compost. Als je mestverwerking wil stimuleren voor een circulaire economie en kringlooplandbouw, zul je dit soort belemmerende factoren uit de wetgeving moeten halen.’

Groene Mineralen Centrale

Groot Zevert is bezig met de bouw van een Groene Mineralen Centrale. Hiermee wordt dierlijke mest gefractioneerd in stikstof-, fosfaat- en kaliummeststoffen, schoon water en organisch materiaal. Het organisch materiaal kan dienen als bodemverbeteraar. De organische stof die daarin zit bestaat uit 90 procent effectieve organische stof.

De Europarlementariërs waren bij Groot Zevert op bezoek in het kader van het project Kunstmestvrije Achterhoek. Van veel bedrijven wordt mest afgevoerd. Tegelijkertijd wordt weer veel kunstmest aangekocht. Volgens de betrokken partijen is dat zonde van de kosten.

‘Wij zijn niet voor afschaffing van kunstmest’, vertelt de bij het project betrokken LTO-bestuurder Henk Jolink. ‘Vooral de akkerbouw heeft behoefte aan kwalitatief goede stikstofkunstmest. Voor veel veehouderijbedrijven is het een goede oplossing en het draagt bij aan gesloten kringlopen in de regio.’


Bron: Nieuwe Oogst