noten

Notenteelt iets voor u? Uitnodiging bijeenkomst 13 december in Vorden

Op 13 december organiseren we vanuit het project Bufferstroken 2.0 een informatiebijeenkomst over notenteelt. Bijgevoegd vindt u de uitnodiging voor deze bijeenkomst.

In het gebied van waterschap Rijn & IJssel wil Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) de aanleg van bufferstroken door agrarische ondernemers stimuleren en komt daarom met de bufferstrook 2.0: een strook grond langs de waterkant die wordt ingericht met notenbomen- of struiken. Om dit idee verder te ontwikkelen en ondernemers te stimuleren over te gaan op deze nieuwe, innovatieve manier van het gebruik van bufferstroken is het DAW-project Bufferstroken 2.0 gestart.

Een bufferstrook is een stuk grond tussen een landbouwperceel en het ernaast gelegen oppervlaktewater. De strook moet het water beschermen tegen meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen. Zeker droge bufferstroken (op gelijke hoogte van het maaiveld met het perceel) zijn gemakkelijk inpasbaar in de praktijk. Met de bufferstrook 2.0 wordt de aanleg van een bufferstrook aantrekkelijker voor de agrariër. De strook grond langs de waterkant blijft dan geen grasland, maar wordt ingericht met notenbomen- of struiken. De in speciale plantverbanden aangelegde bomen leveren noten op, wat een extra bron van inkomsten is voor de agrariër. Daarnaast blijkt dat een boom de af- en uitspoeling van nutriënten meer beperkt dan gras, wat goed is voor de waterkwaliteit. Een win-winsituatie dus.

Datum: donderdag 13 december 2018

Tijd: 19.30 - 22.00 uur

Locatie: Het Onderholt, Enzerinckweg 10, 7251 KA  Vorden

Notenteelt iets voor u? Kom dan naar deze informatieavond, geef uw aanmelding vandaag nog door via deze link, graag tot ziens!

 

Klik hier voor de uitnodiging.