stal

‘Plussenbeleid is niet veranderd’

Gedeputeerde Staten van Gelderland spreken tegen dat het Plussenbeleid in de geactualiseerde Omgevingsvisie en -verordening inhoudelijk verandert. De teksten voor de update leidden de afgelopen weken tot onrust.

In het concept voor de nieuwe Omgevingsvisie wordt alleen nog gesproken over bebouwing. Termen als bouwperceel, bouwvlak of bouwblok zijn geschrapt. Dat leidde bij zowel LTO Noord als Statenfracties tot de vraag of niet-grondgebonden veehouderijen bij uitbreiding altijd extra maatregelen moeten toepassen om aan het Plussenbeleid te voldoen.

Tot nu toe geldt het Plussenregime alleen voor uitbreidingen buiten het bouwblok. Dan moeten extra investeringen worden gedaan in kwaliteitsverbeterende maatregelen en moet goed worden overlegd met de omgeving. Ondernemers kunnen de meerkosten terugverdienen doordat ze niet meer zijn gebonden aan een bepaalde schaalgrootte.

In de aanloop naar de herziening van de Omgevingsvisie is afgesproken dat de herziening van de Omgevingsvisie ‘beleidsneutraal’ zou gebeuren. Maar bijna alle Statenfracties spraken woensdag hun zorgen uit. Zij vonden de term bebouwing die in de conceptversie is toegepast, te vaag. Zo ontstaat de indruk dat iedere bedrijfsuitbreiding onder het Plussenbeleid komt te vallen.

Heldere taal

‘Wij hadden gevraagd om heldere taal. Kennelijk is dat niet gelukt. Klare taal mag niet leiden tot boterzachte criteria’, oordeelde VVD-Statenlid Corrie-Christine van der Woude.

SGP-Statenlid Bennie Wijnne vatte de bezwaren van zijn collega’s samen. ‘De overheid mag niet tornen aan de bestaande rechten, tot aan de wijziging van een bestemmingsplan. Als dat correct in de Omgevingsverordening staat, moet het ook goed in het bestemmingsplan komen.’

Gedeputeerde Peter Drenth be-nadrukte dat er ‘geen enkele verandering in het Plussenbeleid zit’. Wel erkent hij dat de poging om de herziene Omgevingsvisie helderder op te schrijven niet goed uitpakt. ‘Er zit nu duidelijk ruis op de lijn.’

LTO-regiobestuurder Dirk Dekker is blij met de toezeggingen van Gedeputeerde Staten. ‘Gedeputeerde Drenth pakt het snel op.’

Wat Drenth betreft blijft voor het Plussenbeleid een overgangsregime van kracht tot 2027. Hij stelt vast dat gemeenten het Plussenbeleid redelijk goed oppakken. Toch zijn er gemeenten die er nog niet aan willen. ‘Dat geeft spanningen. Dat zie je bij de bouwaanvraag voor het varkensbedrijf Knorhof in Erichem. Zoiets vergt echt een Plussenbeleid.’


Bron: Nieuwe Oogst