Subsidie voor dubbelzijdige druppelirrigatie in de perenteelt

Tijdens de afgelopen zomer gold voor agrariërs in het Rivierengebied overdag een beregeningsverbod. Agrariërs kunnen ook zelf actie ondernemen om water te besparen en minder afhankelijk te zijn van het oppervlaktewater.

Als steuntje in de rug heeft het waterschap hiervoor een subsidieregeling. Deze subsidie is nu ook aan te vragen voor dubbelzijdige druppelirrigatie in de perenteelt. Veel perentelers hebben al een enkelzijdige druppelirrigatie. Met een dubbelzijdig irrigatiesysteem is beregening voor droogte veelal niet meer nodig. Ook appeltelers kunnen gebruik maken van deze subsidie.

40 procent subsidie

Hoe veel subsidie wordt gegeven is afhankelijk van de mate van waterbesparing en innovativiteit van de maatregel. Omdat dubbelzijdige druppelirrigatie een extra innovatieve maatregel is, geldt hiervoor 40% subsidie. De maximale vergoeding per bedrijf is 35.000 euro. De regeling is opgezet door Waterschap Rivierenland, ZLTO en het Deltafonds. Nieuwsgierig geworden naar de regeling? Meer informatie is te vinden op www.wsrl.nl/waterbesparen.