Notenteelt project

Notenteelt biedt volop kansen

De teelt van noten biedt goede mogelijkheden als extra tak op diverse agrarische bedrijven. In project Bufferstroken 2.0 onderzoeken boeren samen met waterschap Rijn & IJssel, Cropeye en Projecten LTO Noord de mogelijkheden van het inrichten van bufferstroken met notenbomen en -struiken.

‘Bij ieder paaltje gaan we de komende maanden een notenboom planten.’ Edward Nijk wijst naar een perceel grond waar groepjes kippen scharrelen en waar hier en daar een paaltje staat. Nijk is ondernemer bij biologisch bedrijf De Nieuwe Baankreis in Almen. Het is de bedoeling dat Nijk de komende jaren het bedrijf overneemt van de huidige eigenaren Ron en Gracia Verdel.

Het bedrijf heeft twee takken: legkippen en wijnbouw. De wijngaard doet dienst als uitloop voor de kippen.
Dat zal ook het geval zijn bij de walnotenbomen die Nijk en Verdel gaan planten. ‘Het belang van de kippen komt op de eerste plaats. Dat is bij de wijngaard zo en dat zal ook in de uitloop met notenbomen het geval zijn’, zegt Verdel. ‘Ons doel is om de uitloop voor kippen zo aantrekkelijk te maken, dat er ‘s middags geen kip meer in de stallen te vinden is. Een groot pluspunt van struiken of bomen in een uitloop is dat ze de kippen schuilgelegenheid bieden. Wij zien het als ‘mooi meegenomen’ dat je van de begroeiing, in dit geval notenbomen, ook een verdienmodel kunt maken.’

 

We zien de teelt van noten als een extra activiteit die goed past bij de duurzame productie die we op dit bedrijf nastreven

edward nijk

De ondernemers doen mee aan project Bufferstroken 2.0. Dit project stimuleert boeren in het werkgebied van waterschap Rijn & IJssel om bufferstroken te gebruiken voor de notenteelt. Een bufferstrook is een stuk grond tussen een landbouwperceel en het ernaast gelegen oppervlaktewater. De strook moet het water beschermen tegen meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen.

‘Vrijwel alle noten die we in Nederland consumeren, komen uit het buitenland. Wellicht kan dat de komende jaren veranderen, want we zien goede kansen voor de teelt van walnoten en hazelnoten als extra tak op agrarische bedrijven in Nederland’, zegt Michaela van Leeuwen van Projecten LTO Noord. Ze is projectleider van Bufferstroken 2.0.
‘Notenteelt verbetert de bodem en produceert plantaardige eiwitten. De vooruitzichten voor de toekomstige afzetmogelijkheden van noten zijn gunstig. Ze passen bij de noodzakelijke eiwittransitie waarbij plantaardige eiwitbronnen in de plaats komen van dierlijke eiwitten.’

Volgens Van Leeuwen laat de teelt van noten zich goed combineren met andere vormen van landgebruik. ‘Bijvoorbeeld grasland en walnotenteelt gaan prima samen.’
Nijk: ‘We zien de teelt van noten als een extra activiteit die goed past bij de duurzame productie die we op dit bedrijf nastreven. Notenbomen zorgen niet alleen voor extra opbrengsten, ze leggen ook CO2 vast, dragen bij aan meer biodiversiteit en helpen om uitspoeling van nutriënten te voorkomen.’

LTO Noord Fondsen heeft financieel bijgedragen aan het project ‘Verkenning Notenteelt in Gelderland’. Lees hier meer.

Bron: Nieuwe Oogst