Walnoot

Toenemende belangstelling voor notenteelt

Ook in Gelderland is de belangstelling voor notenteelt groot. Dat bleek donderdag tijdens een bijeenkomst over notenteelt in melkveeproefbedrijf De Marke in het Gelderse Hengelo.

De organisatie moest de aanmeldingen zelfs voortijdig stopzetten. Om die reden wordt de bijeenkomst op 22 januari, op dezelfde locatie, nog een keer georganiseerd. ‘Ook zal er een bijeenkomst komen in de regio Ede/Wageningen en in Flevoland’, vertelt Michaela van Leeuwen van Projecten LTO Noord.

Er zijn voor de groeiende belangstelling verschillende oorzaken aan te wijzen. Er is een toenemende vraag vanuit de markt naar noten. Dit sluit aan bij een vraag vanuit de sector naar meer plantaardige duurzame productiesystemen. Vanwege de lage milieu-impact krijgt notenteelt ook de steun vanuit het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, de provincies en waterschappen.

 

Nederland is een belangrijk import- en exportland voor noten, daar kan je van profiteren

Ton baltissen

Bufferstroken
De bijeenkomst kwam tot stand doordat er drie projecten met notenteelt lopen in de provincie. In het project Bufferstroken 2.0 wordt gekeken naar de toepassing van notenteelt in bufferstroken langs het water. Daar is waterschap Rijn en IJssel erg in geïnteresseerd. Het voorkomt afspoeling van meststoffen in het oppervlaktewater.
De notenteelt is verder nuttig voor een bijdrage aan de eiwittransitie, verbetering van de waterhuishouding, CO2-opslag in de bodem, verhoging van de biodiversiteit en verbetering van de bodemkwaliteit.

Volgens adviseur Jacob Haalstra is er niks zweverigs aan notenteelt. ‘Het is gewoon landbouw.’
Er is ook economisch perspectief. ‘Nederland is een belangrijk import- en exportland voor noten. Daar kan je van profiteren’, stelt projectmanager Ton Baltissen van CropEye. ‘Er is infrastructuur.’

LTO Noord Fondsen heeft financieel bijgedragen aan het project ‘Verkenning Notenteelt in Gelderland’. Lees hier meer.

Bron: Nieuwe Oogst