Speld Betuwe

Speld voor jubilarissen in Betuwe

Op de laatste jaarvergadering van LTO Noord-afdeling Neerijnen op 10 januari kregen Job Nijhoff en Adrie van de Geijn een zilveren LTO Noord-speld uitgereikt. In afdeling West Betuwe was er een zilveren speld voor Anne Noom.

Beide afdelingen gaan, samen met afdeling Buren/Tiel/Neder-Betuwe (BTN), op in de fusieafdeling De Betuwe. Die gaat op 8 februari officieel van start. Bij een laatste jaarvergadering hoort een terugblik op wapenfeiten van Neerijnen uit de afgelopen jaren. Veel aandacht was er vanuit de afdeling voor het plan voor de aanleg van de hoogwatergeul Varik-Heesselt. ‘Er is veel energie gestoken in de lobby om de aanleg van de geul tegen te houden’, zegt Ton Miltenburg, voorzitter LTO Noord Neerijnen. ‘Met goed resultaat, de hoogwatergeul is van de baan.’
Aansluitend presenteerde de voorzitter de plannen voor de nieuwe afdeling De Betuwe. ‘We gaan naar een nieuwe manier van belangen behartigen’, aldus Miltenburg. ‘We gaan informatie uit overleggen met onder andere de gemeente en het waterschap veel meer delen met de leden in korte berichten, via de nieuwsbrief en sociale media. Daarnaast houden we een paar leuke bijeenkomsten met goede sprekers.’

Dertig jaar actief
Alle huidige bestuursleden, waarvan er een aantal terugkomen in het bestuur van De Betuwe, werden door Miltenburg bedankt voor hun inzet. Jubilarissen Adrie van de Geijn en Job Nijhoff, beiden circa dertig jaar actief voor LTO Noord Neerijnen en haar voorgangers, werden extra in het zonnetje gezet en kregen de zilveren LTO Noord-speld uitgereikt.
‘Adrie is heel actief geweest in acties rondom het tegenhouden van de hoogwatergeul in zijn dorp’, vertelt Miltenburg. ‘Met spandoekacties en demonstraties heeft hij veel teweeg gebracht rond de geul.’
Als portefeuillehouder Water had Van de Geijn namens LTO Noord regelmatig overleg met het waterschap. Ook heeft hij rondom de vorige fusie, in 2006, veel werk verzet. Nijhoff was jarenlang penningmeester van de afdeling. ‘Job heeft altijd netjes op de centen gepast’, zegt Miltenburg. ‘Daarnaast was hij actief in de belangenbehartiging rondom bestemmingsplannen, rond wijzigingen in het gebied. Daar was hij heel fanatiek mee bezig. Job had ook veel aandacht voor de gebiedsvisie, Natura 2000, ruilverkaveling en het aftakken van de Betuwelijn.’

West Betuwe
Ook LTO Noord-afdeling West Betuwe had 10 januari haar laatste jaarvergadering. Op deze bijeenkomst kreeg Anne Noom, penningmeester van de afdeling, de zilveren LTO Noord-speld uitgereikt. Ruim 21 jaar was hij bestuurlijk actief voor de afdeling. Op de oorkonde, behorend bij de speld, staat: altijd zeer begaan met het wel en wee van de leden en positief kritisch richting de organisatie. ‘Anne Noom was op alle bestuursvergaderingen aanwezig, hij was er altijd’, aldus afdelingssecretaris Lea Ekelmans.