Delen van Hoenwaard en Wapenveldsebroek worden onder water gezet

Onze boeren doen alles - onder andere het waterpeil verhogen - om de weidevogelstand op peil te houden. Nu nog de predatoren beheren.

Op 15 februari 2019 worden delen van de Hoenwaard in Hattem en het Wapenveldsebroek in Heerde onder water gezet om de gebieden aantrekkelijker te maken voor weidevogels. Het initiatief is genomen door het Collectief Veluwe, de coöperatie voor agrarisch natuurbeheer. Vier pompen zullen stukken landbouwgrond onder water gaan zetten. Doel hiervan is de weidevogels een aantrekkelijke plaats te geven waar de vogels en hun kuikens voedsel kunnen vinden.

Door het deels onder water zetten van percelen ontstaan “plasdras-gebieden”. Het is een maatregel die gunstig is voor weidevogels. Wormen en larven gaan langs de randen van het plasdras zitten. Zij vormen voor de volwassen weidevogels een grote voedselbron. Het water heeft ook een grote aantrekkingskracht op insecten. En die insecten zijn weer het voedsel voor de kuikens van weidevogels.

Ook in de Gelderse Waard bij Hattem komt een plasdras pomp te staan. De pompen die de plasdras-gebieden nat moeten houden werken op milieuvriendelijke zonne-energie. De gebieden dienen nat te blijven van 15 februari tot 15 juni.

Actieplan provincie Gelderland

Het aanleggen van plasdras-gebieden is een onderdeel van het actieplan van de provincie Gelderland voor verbetering van het leefgebied voor akker- en weidevogels. Het Collectief Veluwe plaatst dit jaar op 37 locaties plasdras pompen, onder andere in Arkemheen bij Nijkerk, langs de Randmeerkust bij Oosterwolde en zoals hier aan de westkant van de IJssel. Voor de investering heeft het Collectief subsidie aangevraagd bij een landelijke regeling die valt onder het Europese Plattelands Ontwikkelingsprogramma.

Overhandiging eerste plasdras pomp op 15 februari 11.30 uur te Wapenveld

De voorzitter van het Collectief Veluwe, Jan Willem Lagerweij zal op 15 februari de eerste plasdras pomp overhandigen aan Erik Riphagen, één van agrariërs in het Wapenveldsebroek.

Wilt u hier bij zijn? Kom dan op 15 februari om 11.30 uur naar de Schraatgravenweg in Wapenveld (bij het bruggetje over de Wetering).

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Cor Heidenrijk, coördinator weidevogelbeheer, telefoon 06-55715892.

Het Collectief Veluwe is een coöperatie van en voor agrariërs, die meewerken aan agrarisch natuurbeheer. De boeren stellen (delen van) hun percelen beschikbaar voor onder meer weidevogelbeheer. Op die percelen wordt bijvoorbeeld het maaien uitgesteld om weidevogels de kans te geven hun eieren uit te broeden en hun kuikens groot te laten worden. Andere percelen worden kruidenrijk gemaakt of worden door een paar koeien begraasd, waardoor weidevogelkuikens er insecten als voedsel kunnen vinden.

Het Collectief Veluwe zorgt ervoor dat de agrariërs hiervoor een beheervergoeding ontvangen. Behalve voor weidevogelbeheer, maakt het Collectief Veluwe ook afspraken met agrariërs over het beheer van landschapselementen, zoals knotbomen, poelen en hagen en over botanisch beheerde kruidenrijke graslanden. Hiermee maken boeren en het Collectief Veluwe het agrarische landschap voor mens en dier aantrekkelijker.