Landschap

Natuurinclusief moet inkomstenbron worden voor boeren

Het actieplan Natuurinclusieve landbouw Gelderland van tien Gelderse landbouw-, natuur-, en milieuorganisaties is maandagavond aangeboden aan de politieke partijen van Gelderland.

Het plan biedt volgens de organisaties toekomstperspectief voor de landbouw en zet in op kringlooplandbouw met een toename van natuur- en landschapswaarden op het platteland.

De initiatiefnemers willen alle Gelderse landbouwbedrijven met grond verleiden om in 2027 natuurinclusief te werken. Om deze ambitie te realiseren, wordt gewerkt aan nieuwe verdienmodellen, bewustwording, onderwijs, kennis en innovatie.

De initiatiefnemers vinden dat het belonen van boeren essentieel is voor het herstellen van de biodiversiteit en het landschap. Natuurinclusieve maatregelen en kringlooplandbouw moeten geen kostenpost zijn, maar een inkomstenbron.

De organisaties willen aansluiten bij al bestaande initiatieven, zoals Vruchtbare Kringloop Gelderland.

 

Bron: Nieuwe Oogst