Kunstmestvervanger op voorjaarsgras

De nieuwe Groene Weide Meststof-machine van Slootsmid in Beltrum wordt vooral bij de bemesting van de eerste twee sneden ingezet. Dat bleek vorige week bij de start van het nieuwe seizoen van de pilot ‘Kunstmestvrije Achterhoek’.

Later in het groeiseizoen zijn de gewenste bemestingshoeveelheden te klein. Deelnemers aan de pilot hebben in het kader van het zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn vrijstelling gekregen voor het gebruik van de uit mest gemaakte Groene Weide Meststof als kunstmestvervanger. Het gebruik gaat dus niet ten koste van de plaatsingsruimte voor dierlijke mest.

Deze vrijstelling geldt tot en met 2021 en voor maximaal 7.500 hectare gras- en maisland. Dit jaar bemesten waarschijnlijk 55 melkveehouders uit de Achterhoek en de Liemers een deel van hun grasland met de nieuwe meststof.

De seizoensaftrap voor toediening vond plaats bij melkveehouderij Erinkveld in Geesteren, nieuwe deelnemer aan het project, in aanwezigheid van Marjolein Sonnema van het ministerie van LNV. Ze was enthousiast over de pilot en de nieuwe machine, maar benadrukte ook het belang van goed onderbouwd wetenschappelijk onderzoek.
De nieuwe machine waarmee de Groene Weide Meststof wordt aangewend, is een combinatie van een zelfrijdende zodenbemester en een landbouwspuit met een vloeistoftank van 5 kuub en gps-techniek.

De bemestingselementen maken om de 18,75 centimeter een ondiep sleufje van nog geen centimeter breed en diep, zodat de ammoniakemissie maximaal wordt gereduceerd. Maar de ammoniakemissie van de Groene Weide Meststof is dankzij het grote aandeel anorganische stikstof sowieso veel kleiner dan van drijfmest.
Wageningen University & Research heeft de meststof onderzocht. Opbrengst, milieueffecten en toedieningswijze zijn vergeleken met kunstmest, onder identieke omstandigheden en met dezelfde hoeveelheid stikstof, zwavel en kali. Daaruit bleek dat er in het najaar geen significante opbrengstderving en extra nitraatuitspoeling plaatsvonden.

Financiële bijdrage
LTO Noord Fondsen heeft financieel bijgedragen aan dit project. Lees hier meer.


Bron: Nieuwe Oogst