Onbegrip over eisen pachtgrond

De aangepaste pacht-voorwaarden voor gronden van pro-vincie Gelderland leiden tot onbegrip en verbazing bij boeren. Zo mag op gras- en bouwland alleen ruige mest worden opgebracht.

Sinds dit jaar zijn de voorwaarden door de provincie aangepast als gevolg van de motie ‘Natuurinclusief beheer van provinciale gronden’ die vorig jaar is aangenomen. Voorzitter Henk Braakman van Stichting Kavelruil De Graafschap krijgt hier vragen over van boeren.

‘Ik krijg verbaasde reacties en vragen. Met deze voorwaarden zijn de gronden voor veel boeren niet interessant. Ze zijn niet geschikt voor landbouwkundig gebruik.’

Op dit moment speelt het bij de 63 hectare grond in gemeente Bronckhorst die de provincie heeft opgekocht van Kees Koolen. Koolen wilde bij Wichmond een grote boerderij startten. Dat stuitte op veel weerstand bij omwonenden. De percelen houden hun landbouwfunctie.
Bemesting

Volgens Braakman neemt de waarde van de gronden af, doordat de gronden niet goed bemest kunnen worden en onkruid niet bestreden kan worden. Martien Nillesen, regiobestuurder bij LTO Noord regio Oost, ziet dit ook. Hij heeft vorig jaar hierover gesproken met de provincie en de bezwaren kenbaar gemaakt.

‘Als de provincie gronden verpacht waar natuur ontwikkeld gaat worden, dan is er wat voor te zeggen dat je aanvullende eisen stelt. Maar niet voor gronden die in agrarisch gebruik blijven.’

Braakman begrijpt de voorwaarden niet. ‘Ik snap nog dat de provincie vraagt om een bloemenrand aan te leggen bijvoorbeeld. Maar de kwaliteit van de percelen gaat door deze eisen echt achteruit.’

Zowel op grasland als op bouwland geldt een flink aantal beperkingen. Zo is het gebruik van gewasbescherming op bouwland niet toegestaan. Ook kerende grondbewerking is niet mogelijk.

Voor grasland geldt dat het niet mag worden gescheurd, gefreesd of heringezaaid. Ook hier is gewasbescherming geen optie.

Provincie Gelderland ziet niet dat er minder interesse is voor de pachtgronden. ‘Het lukt net als voorgaande jaren onze gronden te verpachten’, vertelt woordvoerder Marga Nijenhuis. Het gebeurt wel dat mensen na openbare gunning toch afzien van een contract, omdat ze de voorwaarden niet goed hebben gelezen.

De pachtuitgifte wordt door de provincie jaarlijks geëvalueerd. ‘De praktische uitvoering van de pachtuitgifte, biodiversiteit, gebruik van natuurgrond en gebruiksvoorwaarden zullen daarbij opnieuw aandacht krijgen.’

 

Bron: Nieuwe Oogst