bodemleven

Nieuw onderzoek naar bodemleven in toplaag

Onderzoekers nemen dit seizoen springstaarten en mijten in de toplaag van zowel grasland als natuurland onder de loep. Het onderzoek moet in beeld brengen hoe het gesteld is met het bodemleven en welke invloed landgebruik daarop heeft.

In het onderzoek ‘Bodemleven in de toplaag, de waarde van springstaarten en mijten voor landbouw en natuur’ werken de Radboud Universiteit, het Louis Bolk Instituut, Natuurmonumenten en LTO Noord-afdeling Zuid Oost Veluwe samen. Aanleiding voor het onderzoek is een interview met hoogleraar dierecologie Henk Siepel in 2017 waarin hij sprak over ‘zombiebodems’.

Siepel was betrokken bij het onderzoek in Duitsland waaruit bleek dat de insectenpopulatie met 70 procent is afgenomen. Hij deed nader onderzoek naar springstaarten en mijten in Nederlandse bodems en concludeerde dat het ook met het bodemleven niet goed gaat.

Ophef
De onderzoeken en het artikel in de krant zorgden voor ophef in de landbouw. Ook bij bestuurslid Pieter Brouwer van LTO Noord-afdeling Zuid Oost Veluwe riep het vragen op. ‘Ik heb contact met Henk Siepel gezocht en gevraagd of hij hier eens over wilde praten.’

Met een aantal boeren en de lokale boswachter voor pachtgrond van Natuurmonumenten zijn er vervolgens gesprekken geweest. Besloten is om met verschillende partijen verder onderzoek te doen.
Brouwer: ‘Ook voor boeren is het belangrijk om te weten hoe het zit met het bodemleven. Juist voor de landbouw is een gezonde bodem van levensbelang. We willen met boeren in studiegroepen ook met de uitkomsten aan de slag gaan, zodat we de opgedane kennis praktisch kunnen inzetten.’

De onderzoekers bekijken welk effect het verschil in grondgebruik heeft op springstaarten en mijten. Grasland in natuurgebieden wordt vergeleken met grasland op melkveebedrijven.

Er worden allerlei metingen verricht, waaronder naar springstaarten en mijten, bovengrondse insecten, organischestofafbraak, bodemstructuur en bodemchemie. De eigenaren van de percelen delen alle informatie over de historie en het gebruik van de percelen. Na afloop wordt er een symposium georganiseerd.
Volgens Siepel bestaat dit type bodemleven uit ‘zuigers’ en ‘eters’. Zuigers laten organische stof na. Eters breken organische stof juist af. Hierdoor komen mineralen vrij. Op natuurpercelen komen beide typen bodemleven voor. Op landbouwpercelen is de verhouding volgens hem verstoord en komen etende soorten nauwelijks voor.

LTO Noord Fondsen heeft financieel bijgedragen aan het project 'Bodemleven in de toplaag'. Lees hier meer.

 

Bron: Nieuwe Oogst