Grondruil in Gelderland

Provincie Gelderland en Staatsbosbeheer starten een openbare grondruil. Naast natuurgrond kan een deel voor gangbare landbouw worden ingezet.

In totaal gaat het om 650 hectare (natuur)grond die beide partijen willen ruilen en/of verkopen. Het doel is om de natuurstructuur in de provincie te verbeteren.

Geen restricties
Provinciehoofd Arjan Snel verwacht dat veel grond voor boeren interessant is. ‘Een deel van de natuurgronden kent beperkingen voor landbouwkundig gebruik. Gronden die deel uitmaken van het Gelders Natuurnetwerk, moeten volgens de bijbehorende natuureisen worden beheerd. Er zijn ook gronden waarvoor geen restricties gelden. Die kunnen voor gangbare landbouw worden ingezet.’

Rivierenland en Achterhoek
De gronden liggen verspreid over heel Gelderland. Staatsbosbeheer brengt vooral veel gronden in in het Rivierengebied en de Achterhoek. Snel: ‘Er zitten ook gronden met singels tussen. Boeren vinden het vaak interessant om deze singels zelf in natuurbeheer te krijgen, zodat ze voor het onderhoud niet afhankelijk zijn van een derde partij. Boeren hebben vaak ook behoefte om aaneengesloten gebied in beheer te hebben.’

Inschrijven tot eind augustus
De vrijwillige grondruil zal dit jaar worden afgerond. Inschrijven op kavels kan tot en met 31 augustus 2019, 12.00 uur.

Twee derde van de grond die wordt ingebracht, is van Staatsbosbeheer, eenderde van provincie Gelderland.

De openbare grondruil is een proces waarbij meerdere partijen grond kunnen inbrengen om te ruilen of te kopen.

Provincie Gelderland en Staatsbosbeheer doen allebei mee vanuit hun eigen belang. De provincie wil het Gelders Natuurnetwerk versterken en maatschappelijke partijen, organisaties en burgers betrekken bij het provinciale natuurbeleid. Staatsbosbeheer wil aaneengesloten natuur realiseren, die van nationaal belang is.
Meer informatie is te vinden op Grondruil Gelderland of in onderstaande bijlage.