Peter Appelman

‘Behoefte aan coördinatie en sturing rond kavelruil in Gelderland’

Om de doelen voor landbouwstructuurverbetering in Gelderland te realiseren, is een vorm van organisatie op regionaal niveau noodzakelijk. Dat vindt LTO Noord regio Oost.

‘Wie bieden graag onze kennis, ervaring en netwerk aan bij het zoeken naar de juiste organisatievorm’, vertelt Martien Nillesen, regiobestuurder bij LTO Noord regio Oost. ‘Hulp en betrokkenheid van de provincie is hierbij onmisbaar’, benadrukt hij. LTO Noord heeft haar visie op de kavelstructuur in Gelderland per brief naar de provincie verstuurd, met daarbij het verzoek om hierover met elkaar in gesprek te gaan.
 
Inzet op verbetering verkaveling
In de brief verwijst LTO Noord regio Oost naar haar toekomstvisie. Hierin onderschrijft LTO Noord regio Oost het belang van een structurele inzet op de verbetering van de verkaveling in het kleinschalige landschap in Oost-Nederland. Dit leidt namelijk tot: 
  • meer weidegang;
  • verbetering van de concurrentiepositie van agrarische bedrijven, door kostenverlaging versnelt de innovatie en verduurzaming van de agrarische sector;
  • afname (groot) transportbewegingen, wat leidt tot een grotere verkeersveiligheid, minder wegenonderhoud en minder CO2-uitstoot;
  • versterking van de provinciale economie: verdiencapaciteit en werkgelegenheid
  • versterking en verfraaiing van het landschap;
  • een bijdrage aan water-, natuur- en klimaatopgaven.
Concurrerend werken
‘Voor de grondgebonden bedrijven is een goede verkaveling een belangrijke voorwaarde om concurrerend te kunnen werken’, stelt Nillesen. ‘Er zijn op dit moment diverse lokale initiatieven in Gelderland die aan kavelruilprojecten werken. Het ontbreekt echter aan organisatie op provinciaal niveau dat overzicht behoudt, lopende kavelruilprojecten faciliteert, nieuwe kansen in de provincie actief inventariseert en de coördinatie hiervan op zich neemt. Er is duidelijk behoefte aan meer sturing en coördinatie. LTO Noord voelt, net als de provincie, de verantwoordelijkheid voor verbetering van de kavelstructuur in combinatie met andere opgaven, zoals natuur- en wateropgaven, in het landelijk gebied en wil hierin graag samen met de provincie het voortouw nemen.’