Schouten geheel

Achterhoek innovatieregio kringlooplandbouw

De Achterhoek heeft officieel de status gekregen van agro-innovatieregio van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. LTO Noord is nauw betrokken bij de VKA, als mede-oprichter en bij de uitvoering van de projecten.

Die positie gaat Vruchtbare Kringloop Achterhoek en Liemers (VKA) ruimte bieden om te experimenteren met nieuwe methoden en regels om kringlooplandbouw te bevorderen. 
In het plan ‘Op weg naar nieuw perspectief’ om de landbouwvisie van minister Schouten te realiseren, wordt de Achterhoek nadrukkelijk genoemd als een regio die voorop loopt in het werken aan kringlooplandbouw. De resultaten en aanpak van Vruchtbare Kringloop Achterhoek en Liemers en het project Kunstmestvrije Achterhoek hebben dat gestimuleerd. Ook de indruk die minister Schouten heeft opgedaan tijdens haar bezoek aan de Achterhoek in maart heeft bijgedragen aan dat positieve beeld.

Wensen boeren over kringlooplandbouw
Vruchtbare Kringloop Achterhoek is uitgenodigd voor een overleg met het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Tijdens dit overleg zal VKA een concreet lijstje met ideeën en plannen op tafel leggen namens de deelnemers aan Vruchtbare Kringloop Achterhoek.

De boeren hebben sinds 2014 door hun deelname aan Vruchtbare Kringloop Achterhoek al veel kennis en ervaring opgedaan met kringlooplandbouw. Zij weten wat werkt in de praktijk en kunnen met hun ideeën kringlooplandbouw bevorderen.