Bert den Haan

'Stoere Boeren': Fruittelers kunnen makkelijk bijdrage leveren aan biodiversiteit

Bloemstroken zaaien, slootkanten tot 1 juli niet maaien, het gras tussen de bomen wat langer laten staan en het verwerken van reststromen. Bij het fruitbedrijf van Bert den Haan is dit inmiddels allemaal vanzelfsprekend. ‘Fruittelers kunnen zonder al te veel inspanningen gemakkelijk een bijdrage leveren aan de biodiversiteit’.

Bert den Haan in Kerk-Avezaath (gemeente Buren) komt aan het woord in de serie 'Stoere Boeren' van de Gelderse Natuur- en Milieufederatie. Naast fruitteler is Den Haan vicevoorzitter van de Nederlandse Fruittelers Organisatie (NFO), voorzitter van de productgroepen appel en peer en lid van LTO Noord.
In ‘Stoere Boeren’ presenteert de Gelderse Natuur- en Milieufederatie online een serie verhalen over boeren, waarin boeren laten zien hoe zij duurzaamheid en natuur integreren in hun manier van werken. LTO Noord regio Oost is blij met de serie omdat het bijdraagt aan een betere beeldvorming over de agrarische sector bij burgers.
 
Oog voor bedrijfsvoering
Naast dat de geïnterviewde boeren en tuinders ingaan op aspecten als verantwoord boeren en duurzaamheid is er in de verhalen oog voor de bedrijfsvoering van hun bedrijf. De serie sluit aan bij de boer-burger verbinding waar LTO Noord op verschillende manieren op inzet.
 
Reportages
Inmiddels zijn er meerdere Stoere Boeren aan het woord geweest. Alle reportages staan op de site van de Gelderse Natuur- en Milieufederatie.