grond als smeerolie

Andere blik op bodem en bemesting door cursus duurzaam bodembeheer

Het Gelders Particulier Grondbezit geeft binnenkort de cursus Duurzaam bodembeheer, die openstaat voor alle geïnteresseerde agrariërs. Daarom brengt LTO Noord dit graag onder uw aandacht.

Bovendien sluit deze cursus aan bij het gezamenlijke actieplan Natuurinclusieve Landbouw, waar LTO Noord, Gelders Particulier Grondbezit (GPG) en diverse andere partners in Gelderland in samenwerken.

Bodem en bemesting
De cursus wordt gegeven in het kader van natuurinclusieve landbouw en laat een andere benadering zien van de bodem en bemesting. Diverse onderwerpen komen aan de orde, zoals structuurbederf, bodemmoeheid, grondbewerking, ontstaan van ziekten en plagen, bemesting en bemonstering. Ook wordt aandacht besteed aan toepasbare bodembiologie. 

Cursusdata
De cursus bestaat uit 3 bijeenkomsten: 2 theorielessen en 1 excursie. 
 
Cursusdata (tijdstip: 10.00 - 14.00 uur): 
  • woensdag 16 oktober (theorie) 
  • maandag 18 november (theorie) 
  • donderdag 28 november (excursie)
Programma
In de flyer van de bodemcursus kunt u het hele programma lezen. Dankzij de steun van de provincie Gelderland bedragen de kosten slechts 125 euro per deelnemer.
Opgeven voor de cursus kan door te mailen naar Manon van Balen van GPG.