excursie Tjechie Achterhoek

Nieuwe inzichten opdoen met reis naar Tsjechië

‘Die passie en trots die wij als Nederlandse boeren uitstralen voor ons werk en onze bedrijven hebben zij niet zo.’ Een kijkje over de grens levert vaak nieuwe inzichten op. Zo ook voor de leden van de LTO Noord-afdelingen Achterhoek Noord en Oost Achterhoek, die met een volle bus een achtdaagse reis naar Tsjechië hebben gemaakt.

Een speciale reiscommissie, bestaande uit Jan Stokkers, Herman Vehoff en Cobi Pleiter, organiseert elke drie jaar een reis voor de Achterhoekse leden. Als er plek in de bus over is, mogen bijvoorbeeld mensen die binding met de agrarische sector hebben mee. ‘Na afloop zeggen veel mensen vaak: ‘Oh, we hebben het zo mooi gehad, volgend jaar weer, hè’. We willen het leuk houden. Het kost best wat energie en voorbereiding om naast een toeristische bestemming een agrarische kant aan de reis te plakken’, vertelt Pleiter.

Company’s
Op de heenreis ging de groep langs bij een melkveebedrijf in de voormalige DDR. In Tsjechië werd eveneens een melkveebedrijf, met een grote akkerbouwtak, bezocht. ‘Daar noemen ze het company’s en het merendeel is een voormalig staatsbedrijf’, zegt Pleiter. ‘Ze kennen daar bijna geen familiebedrijven. Op dit bedrijf werkten zes medewerkers, maar niemand woonde bij het bedrijf. Je merkte ook dat ze minder binding met het bedrijf hadden. Ze doen hun werk, omdat er nu eenmaal gegeten moet worden in hun land en gaan dan weer naar huis. Die passie en trots die wij als Nederlandse boeren uitstralen voor ons werk en onze bedrijven hebben zij niet zo.’

CRV Nederland
Het Tsjechische bedrijf was via CRV Nederland geregeld. De plaatselijke vertegenwoordiger leidde de groep rond. ‘Dan hoor je ook bijvoorbeeld dat de agrarische sector daar ook regelmatig ergens de schuld van krijgt, net als hier’, vertelt Pleiter. Van de 3,5 miljard kilo melk die in Tsjechië wordt geproduceerd, is driekwart voor de binnenlandse markt en een kwart voor de export.
Met bezoeken aan Praag, de Boheemse glasindustrie, voormalig concentratiekamp Theresienstadt en de bierbrouwerij in de stad Pilsen – de bakermat van pils – waren er ook genoeg historische en culturele elementen in de reis. ‘We hebben ook veel gepraat en gelachen. Die gezelligheid is belangrijk en hoort er ook bij.’

Bron: Nieuwe Oogst