Proefproject met slibcompost

Op proefboerderij De Marke in het Gelderse Hengelo vindt de komende drie jaar het project ‘Bodemverbetering met slibcompost’ plaats.

Hierbij wordt onderzocht of en hoe zuiveringsslib in de vorm van slibcompost kan worden toegepast als bodemverbeteraar in de landbouw. Drie grote reststromen worden als grondstof benut.

Zuiveringsslib wordt gemengd met bermmaaisel van gemeente Bronckhorst en sloot/taludmaaisel van Waterschap Rijn en IJssel. In de proef wordt geëxperimenteerd met twee composteringstechnieken, de klassieke benadering en de bokashi-fermentatietechniek.

Voor de landbouw, vooral op de zandgronden zoals in de Achterhoek, is bodemverbetering belangrijk om de productie op peil te houden en te verbeteren. Toevoeging van stabiele organische stof, zoals uit slib, is daarbij van groot belang om een biologisch gezonde bodem te ontwikkelen, om het watervasthoudend en bufferend vermogen van de bodem te versterken en uiteindelijk om een duurzame productie te kunnen realiseren.

In totaal zal er jaarlijks 640 kilo slibcompost op de proefvelden worden ondergewerkt, 2,5 kilo per vierkante meter. De proef wordt ondersteund door provincie Gelderland, LTO Noord, Waterschap Rijn en IJssel en Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA).

Bron: Nieuw Oogst