Spuiten

Meer steun in drinkwatergebied

Provincie Gelderland moet boeren en loonwerkers ondersteunen bij het nemen van maatregelen om uitspoeling van gewasbeschermingsmiddelen in waterwinningsgebied te verminderen. Die waarschuwing gaf LTO Noord-regiobestuurder Henk Jolink donderdag bij het ondertekenen van de Verklaring Grondwaterbescherming.

In de verklaring worden afspraken vastgelegd over bescherming van de kwaliteit van het grondwater in winningsgebieden.

Jolink wijst erop dat de landbouw al forse stappen heeft gezet om de emissies van gewasbeschermingsmiddelen te verminderen. ‘Een verdere aanpak is dan complex, terwijl boeren al van alles moeten. Beter is het op basis van gemeten waarden samen met loonwerkbedrijven specifieke maatregelen te treffen, daar waar het gebeurt. In de melkveehouderij zijn het vooral de loonwerkbedrijven die het spuitwerk uitvoeren.’

Jolink benadrukt dat niet alleen boeren moeten worden aangesproken. ‘Het gaat ook om gemeenten, recreatiebedrijven en sportclubs.’

Bron: Nieuwe Oogst