LTO Noord afdeling Oost Achterhoek tegen zonnepark Lievelde

LTO Noord afdeling Oost-Achterhoek stapt naar de Raad van State met bezwaren tegen de aanleg van een zonnepark in Lievelde.

Gemeente Oost Gelre verwierp eerder een zienswijze van de LTO-afdeling op het project. Volgens afdelingsvoorzitter Mark Ormel gaat het om een principezaak.

De afdeling vindt dat landbouwgrond beschikbaar moet blijven voor voedselproductie. ‘De samenleving vraagt om meer grondgebondenheid, weidegang, waterbergend vermogen en biodiversiteit. Dat staat haaks op energieproductie.’

Bron: Nieuwe Oogst