Landbouwnetwerk Salentein van start

Landbouwnetwerk Salentein ging onlangs officieel van start. Ook de website van het landbouwnetwerk is gelanceerd. Agrarische ondernemers, industrie, overheden, financiers en kennisinstellingen (onderzoek en onderwijs) doen mee. Samen werken ze aan een toekomstbestendig en vitaal agrarisch ondernemerschap.

‘Ik ben blij dat ik boer ben in deze regio’, zei vicevoorzitter Gina van Elten van LTO Noord-afdeling Gelderse Vallei tijdens de startbijeenkomst van Landbouwnetwerk Salentein. ‘Hier wordt gepraat met de boer in plaats van over de boer. Na lang en hard werken zijn we eindelijk op dit startpunt gekomen. De kunst is om binnen Salentein aan de lange termijn te werken en ons te richten op een goede toekomst voor jonge agrariërs.’

Ketenpartners

Het netwerk bestaat uit ketenpartners in en rond de agrarische sector in Regio Foodvalley en omgeving. Het netwerk dankt zijn naam aan Landgoed de Salentein in Nijkerk. Daar vond in 2017 de eerste bijeenkomst plaats en werd het Manifest van Salentein opgesteld.
Binnen Landbouwnetwerk Salentein zoeken de partners samenwerking vanuit de overtuiging dat verandering geen keuze is, maar absolute noodzaak. Zij willen daarom samenwerken aan innovatie in de sector en experimenteren met de focus op ‘het boerenerf’. Het netwerk doet dit door kennisdeling en het samen werken aan concrete projecten en activiteiten.
De meerwaarde van Salentein is het verbinden en samenhang brengen tussen projecten en activiteiten. Daardoor kunnen deze elkaar versterken en ontstaat er overzicht voor boeren. LTO is een van de deelnemende partners in Landbouwnetwerk Salentein.

Bron: Nieuwe Oogst