edelhert

Geld voor edelhertenschade

De nieuwe manier van taxeren van edelhertenschade bij boeren in de agrarische enclave op de Veluwe werpt zijn vruchten af. Vorig jaar keerde provincie Gelderland 48.000 euro aan schade uit tegenover 20.000 euro in de oude situatie.

De laatste jaren nam de overlast van edelherten bij boerenbedrijven in de omgeving Uddel-Speuld zo toe dat de provincie besloot daar dezelfde regeling in te stellen als in ganzenrustgebieden. Dat betekent dat de schade automatisch wordt behandeld. Een taxateur bezoekt wekelijks alle percelen om de schade te taxeren. De automatische taxatie wordt uitgevoerd door BIJ12.

Edelherten vreten graspercelen kaal of brengen schade toe aan mais-velden. Bedroeg de schade in de oude situatie 20.000 euro verdeeld over zeven grondeigenaren, nu gaat het om 48.000 euro bij acht agrarische bedrijven. ‘Dat bedrag zal nog oplopen’, zegt LTO Noord-regiobestuurder Hans van Beuzekom. ‘Want daar komt de schade in beweide percelen nog bij. Het onderzoek daarnaar duurt wat langer.’

Tevredenheid van boeren
De regeling die met provincie Gelderland is afgesproken, is naar tevredenheid van de betreffende boeren, zegt Van Beuzekom. ‘Met deze automatische taxatie hebben we een veel beter beeld van de schade. Die ligt hoger dan eerder werd aangenomen. En dan is bijvoorbeeld de schade aan omheiningen nog niet eens meegerekend.’

De overlast door edelherten in de agrarische enclave bestaat al sinds 2011. De oorzaak is het grote aantal dieren. Het lukt de provincie niet goed om het aantal dieren te verminderen, waardoor de schade telkens terugkeert. De oplossing ligt in het omlaagbrengen van het aantal edelherten, weet ook de LTO Noord-bestuurder.

Tot het zover is, blijft de regeling bestaan. ‘Deze wordt jaarlijks geëvalueerd. Maar zolang de stand niet omlaaggaat, zal deze nodig blijven’, zegt Van Beuzekom.
Binnenkort begint een pilot om een nog beter beeld te krijgen van de schade door edelherten. Dan wordt een stuk van een perceel in tweeën gesplitst, waarbij de ene helft wordt afgesloten. Van Beuzekom: ‘Dat helpt bij het vaststellen van een goede taxatie. De provincie heeft ook haar vertrouwen uitgesproken in deze pilot.’

Gedeputeerde Peter Drenth (CDA) zei eerder dat het evenwicht in het gebied zoek is. ‘Tussen de maatschappelijke belangen, waarbij het gaat om de natuur en aan de andere kant de economische belangen. In dit geval is een kleine groep boeren daarvan het slachtoffer. Daarom maken we voor hen een uitzondering.’

Bron: Nieuwe Oogst