wolf

Wolvenpreventieplan Gelderland ter inzage

LTO bereidt reactie voor op concept wolvenpreventieplan.

In opdracht van de provincie Gelderland is in 2019 de ‘gebiedscommissie preventie wolvenschade’ opgericht met als opdracht om te kijken welke maatregelen binnen het leefgebied van de wolf in Gelderland nodig zijn om schade door wolven te voorkomen. LTO is hierin vertegenwoordigd via de Vakgroep Schapenhouderij.

Afgelopen week heeft deze wolvencommissie haar concept preventieplan afgerond. Dit plan ligt tot 30 april 2020 ter inzage voor de achterban van de leden van de wolvencommissie.

Lees meer in de weblog van Saskia Duives (voorzitter van de Vakgroep Schapenhouderij) of dit artikel van Nieuwe Oogst.

LTO bereidt met de betrokken afdelingen op en rond de Veluwe een reactie voor, in afstemming met de Vakgroep Schapenhouderij.

Wil jij inbreng hierin leveren? Meld dit via de informatielijn (info@ltonoord.nl). Het is ook mogelijk zelf de wolvencommissie rechtstreeks te benaderen met jouw inbreng via wolvencommissie@gelderland.nl.