Gezocht: gebiedsmakelaars in Gelderland

Wij als LTO Noord zoeken zelfstandige gebiedsmakelaars voor projecten in Gelderland. Graag werven we als eerste bij onze leden, omdat voor (mede-)ondernemers dit mogelijk werk is dat goed te combineren is met het eigen agrarisch bedrijf, het een mooie bijverdienste kan zijn en het mooie kansen biedt om andere bedrijven te leren kennen.

Onder de paraplu van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) werken we o.a. aan waterbeschikbaarheid, schoon water en een gezonde bodem. Na een periode van bewustwording en kennisdeling is de aard van de uitvoering veranderd naar het stimuleren van het nemen van praktische maatregelen. Maatregelen die daadwerkelijk bijdragen aan de doelstelling en voordeel kunnen bieden voor de agrarische onderneming. Denk hier bijvoorbeeld aan de aanleg van peilgestuurde drainage, stuwtjes of natte bufferstroken.

Bij de uitvoering van deze maatregelen speelt een gebiedsmakelaar een belangrijke rol. De gebiedsmakelaar gaat het gesprek aan met agrarische ondernemers. Hij/ zij begrijpt de ondernemer en overziet tegelijkertijd het grote plaatje. Hiermee is de gebiedsmakelaar een verbindende schakel om enerzijds de doelstelling handen en voeten te geven en anderzijds boeren te ondersteunen om hun bedrijf meer toekomstperspectief te geven.

De gebiedsmakelaar is het gezicht naar de boer en actief met het ophalen en begeleiden van ideeën en maatregelen. Hij/zij voert keukentafelgesprekken, onderzoekt de interesse en biedt handelingsperspectief aan. Dit kan in de vorm van kennis, inspiratie of geld. In het geval dat er concrete maatregelen genomen worden, kan de gebiedsmakelaar de boer ondersteunen bij de aanvraag en kan hij/zij een aanvraag toelichten bij de beoordelingscommissie die beslist over de toekenning van subsidies. Ook helpt de gebiedsmakelaar bij het organiseren van kennissessies, excursies en themabijeenkomsten.

Wij zoeken een zelfstandig adviseur/ ondernemer met:

  • een achtergrond in het agrarisch ondernemerschap
  • affiniteit met water en de kringloop op het bedrijf
  • oog voor de belangen van verschillende partijen, van waterschappen tot agrarische ondernemers
  • capaciteit om oplossingsgericht mee te denken bij de realisatie van de doelstellingen

We bieden:

  • een uitdagende opdracht voor ongeveer 2 dagen in de week tegen een markconforme vergoeding
  • vrijheid om je eigen tijd in te delen
  • samenwerking met een bevlogen team van doeners die positieve verandering willen brengen
  • bijdragen aan een thema dat volop in de belangstelling staat (landbouw en natuur en de verbinding daartussen)
  • ruimte om te leren, dingen uit te proberen en voor eigen initiatief

Met boeren werken aan schoon en voldoende water en een betere bodem. Daar gaat het om.

Ben of ken jij iemand die de bovenstaande doelstelling wil uitdragen en realiseren en zelf met de voeten in de klei (maar ook zand en veen) staat? Neem dan contact op met Edwin Haasjes via 0622767891 of ehaasjes@projectenltonoord.nl