biologisch hart groenten

Meer hulp voor Gelderse tuinders

Tuinders in Gelderland krijgen extra steun van de provincie. Een bestaande subsidieregeling wordt aangepast, zodat ondernemers een adviseur kunnen inhuren om hen te helpen bij het maken van de juiste keuzes in deze crisistijd.

Tuinbouwbedrijven in de provincie kunnen via netwerkorganisatie Greenport Gelderland een beroep doen op deze regeling. In Gelderland zijn ondernemers in de sierteelt en een deel van de voedingstuinbouw getroffen door de maatregelen rondom de bestrijding van het coronavirus. Hun export en afzet aan horeca zijn weggevallen.

Provincie Gelderland wil naar eigen zeggen de sector helpen. Zo werden eerder al bloemen, groenten en bomen gekocht van kwekers die hun producten niet meer kwijt kunnen en vervolgens geschonken aan de voedselbank. Ook die actie gebeurde in samenwerking met Greenport Gelderland.

Daarnaast zijn afspraken gemaakt met Staatsbosbeheer en het Geldersch Landschap die extra bomen hebben geplant.

Bron: Nieuwe Oogst