Platform natuurinclusieve landbouw Gelderland opgericht

Over zeven jaar is alle landbouwgrond in Gelderland minimaal op basisniveau natuurinclusief. Dat is één van de doelen van Platform Natuurinclusieve landbouw Gelderland, zoals het nieuwe samenwerkingsverband dat vanavond is opgericht, heet.

Op alle niveaus worden boeren ondersteund en uitgenodigd om mee te doen met de ontwikkeling naar een toekomstbestendige, duurzame manier van landbouw, natuurinclusief en met een goed verdienmodel. Maar liefst twintig organisaties, waaronder LTO Noord, hebben daarvoor vanavond hun handtekening gezet. 
 
Passend bij bedrijf
Of het nu gaat om verbeteren van de bodem, het aanleggen van bloemrijke akkerranden, het ophangen van nestkastjes, kruidenrijk grasland en/of agroforestry. Natuurinclusief kent vele smaken en niveaus, zodat de individuele boer kan kiezen wat het beste past bij zijn of haar bedrijf. Het platform geeft advies, organiseert praktijkonderzoek, zorgt voor kennisdeling, innovatie, ontwikkelt nieuwe instrumenten en neemt drempels weg. Ook willen ze er gezamenlijk voor zorgen dat burgers meer betrokken zijn bij de landbouw en dat duurzame productie wordt beloond.
 
Maatschappelijk initiatief
De twintig partners zijn agrarische organisaties, terreinbeheerders, natuurorganisaties, lokale stichtingen en overheden. Door gezamenlijk op te trekken kunnen zij de individuele boer een goede ondersteuning geven bij het zetten van stappen naar natuurinclusieve landbouw. Vorig jaar presenteerden maatschappelijke organisaties het Actieplan Natuurinclusieve landbouw. De ambities zijn nu vertaald naar een Uitvoeringsprogramma.
 
Toekomstbestendig
Trekker van het Platform, Petra Souwerbren van Natuur en Milieu Gelderland, is verheugd dat het platform van start gaat. 'Het platform is er om vanuit gezamenlijke ambitie en verantwoordelijkheid deze omslag te maken. Met elkaar willen we het mogelijk maken dat individuele boeren stappen kunnen zetten naar een toekomstbestendige, natuurinclusieve landbouw. We hebben alle partijen nodig, zodat we samen zowel de biodiversiteit verbeteren, het streekeigen landschap herstellen én het verdienmodel van de landbouw verduurzamen.'
De ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst vond plaats bij Landwinkel IJsseloord. De familie Lubbers runt hier al jaren een melkveebedrijf met 150 koeien en 100 stuks jongvee en de bijbehorende landwinkel met een divers assortiment aan streekproducten.
 
Partners
Organisaties die meewerken in  het platform zijn Natuur en Milieu Gelderland, LTO Noord, VALA, Collectief Rivierenland, Collectief Veluwe, Waardevol Cultuurlandschap Winterswijk, de Fruitmotor, Stichting GraanGeluk, Doornik Natuurakkers, Heideboerderij Veluwezoom, De Marke, Geldersch Landschap en Kasteelen, Natuurmonumenten, Stichting Landschapsbeheer Gelderland, IVN Gelderland, Gelders Particulier Grondbezit, gemeente Ede, gemeente Brummen, Staatsbosbeheer, Provincie Gelderland.