Platform Natuurinclusieve Landbouw Gelderland

‘Nu en in de toekomst een goede boterham ermee kunnen verdienen’

De provincie Gelderland stelt zes miljoen euro beschikbaar voor het Platform Natuurinclusieve landbouw Gelderland. Zo is woensdagavond besloten. LTO Noord regio Oost is een van de twintig partners in dit samenwerkingsverband.

‘Ik krijg van leden regelmatig de vraag waarom LTO Noord mede het initiatief heeft genomen voor de komst van dit platform en samenwerkingsverband’, vertelt Carla Evers, regiobestuurder LTO Noord regio Oost met het thema Natuur en Fauna onder haar hoede. ‘Ons uitgangspunt is altijd dat het op basis van vrijwilligheid is, dat het bij jou, je bedrijf en omgeving moet passen en dat je er een goede boterham mee kunt verdienen. Nu en in de toekomst. Samenwerking in dit platform sluit aan bij onze zoektocht naar een fatsoenlijke vergoeding voor natuurinclusieve landbouw.  In plaats van dat er allerlei eisen en wensen van bovenaf worden opgelegd, zorgt het platform ervoor dat alle partners zich gezamenlijk verantwoordelijk voelen om boeren te verleiden tot natuurinclusieve landbouw. Om door middel van informeren en inspireren te werken aan meer biodiversiteit in onze sector.’
 
Het Platform Natuurinclusieve Landbouw Gelderland werd dinsdagavond formeel opgericht, nadat alle twintig organisaties de samenwerkingsovereenkomst hebben ondertekend. Een dag later besluit de provincie Gelderland om het platform met zes miljoen euro te ondersteunen.
 
Advies en kennisdeling
Natuurinclusief kent vele smaken en niveaus, zodat de individuele boer kan kiezen wat het beste past bij zijn of haar bedrijf. Het platform geeft advies, organiseert praktijkonderzoek, zorgt voor kennisdeling, innovatie, ontwikkelt nieuwe instrumenten en neemt drempels weg. Ook wil het platform ervoor zorgen dat burgers meer betrokken zijn bij de landbouw en dat duurzame productie wordt beloond.
 
Verschillende bloedgroepen
De ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst vond plaats bij Landwinkel IJsseloord bij Arnhem. De familie Lubbers runt hier een melkveebedrijf met 175 koeien en 100 stuks jongvee en de bijbehorende landwinkel met een divers assortiment aan streekproducten. Bart Lubbers: ‘Onze boerderij valt in het Rivierklimaatpark IJsseloord, waarin ook de natuur de ruimte krijgt. Bij het opstellen van het plan hiervoor, heb ik gemerkt dat het lang niet altijd gemakkelijk is om natuur- en agrarische organisaties met elkaar te laten samenwerken. Van oudsher zijn het verschillende bloedgroepen. Toch moeten we samen optrekken, zodat we zowel de natuur als de landbouw toekomstbestendig maken. Een platform als dit kan daarin veel betekenen.”
 
25 initiatieven
Gedeputeerde Peter Drenth: “Ik ben blij met deze samenwerking en de stappen die gezet worden naar een natuurinclusieve kringloop landbouw met een duurzaam verdienmodel. Hier zijn veel partijen bij betrokken die deze stap willen zetten. En daarbij is het belangrijk dat dit in de praktijk ook wordt gedragen. En dat gebeurt ook: ik zie dat er veel met agrarisch ondernemers zelf het gesprek wordt aangegaan over hoe zij hun bedrijf kunnen omvormen naar een meer natuurinclusief bedrijf. Er zijn nu maar liefst 25 initiatieven. Zo kunnen we samen ontdekken en uitproberen wat er werkt en wat niet, en wat we nodig hebben om verder te komen. Ik ga graag het gesprek aan om te zien welke rol we daarin als provincie kunnen spelen om dat samen met alle partners en de individuele boeren voor elkaar gaan krijgen”. 
 
Toekomstbestendig
Trekker van het Platform, Petra Souwerbren van Natuur en Milieu Gelderland, is verheugd dat het platform van start gaat: “Het platform is er om vanuit gezamenlijke ambitie en verantwoordelijkheid deze omslag te maken. Met elkaar willen we het mogelijk maken dat individuele boeren stappen kunnen zetten naar een toekomstbestendige, natuurinclusieve landbouw. We hebben alle partijen nodig, zodat we samen zowel de biodiversiteit verbeteren, het streekeigen landschap herstellen én het verdienmodel van de landbouw verduurzamen.”
 
Partners
Organisaties die meewerken in het platform zijn Natuur en Milieu Gelderland, LTO Noord, VALA, Collectief Rivierenland, Collectief Veluwe, Waardevol Cultuurlandschap Winterswijk, de Fruitmotor, Stichting GraanGeluk, Doornik Natuurakkers, Heideboerderij Veluwezoom, De Marke, Geldersch Landschap en Kasteelen, Natuurmonumenten, Stichting Landschapsbeheer Gelderland, IVN Gelderland, Gelders Particulier Grondbezit, gemeente Ede, gemeente Brummen, Staatsbosbeheer, Provincie Gelderland.