Gemeente stelt geld beschikbaar voor vergoeding kruidenrijke akkerranden

Boeren en particuliere grondeigenaren met een beschikbaar stuk grond en de ambitie om iets voor de biodiversiteit en maatschappij te doen kunnen gebruik maken van een beheerpakket voor bloem- en kruidenrijke akkerranden.

Dit is mogelijk in samenwerking met Collectief Veluwe, in het werkgebied van agrarische natuurvereniging de Veluwe IJsselzoom (VIJZ). Hierbij wordt een vergoeding verrekend voor de misgelopen inkomsten. Door het kruidenrijk beheren van een stuk grond kunnen boeren en particulieren een bijdrage doen aan agrarisch natuurlijk landschapsbeheer.

Collectief Veluwe
Collectief Veluwe streeft via agrarisch natuur- en landschapsbeheer naar optimale leefgebieden voor een diersoort of groep van soorten die om vergelijkbaar beheer vragen.
Om dit te bereiken biedt het collectief aan boeren en particuliere grondeigenaren verschillende beheerpakketten aan, die gericht zijn op verschillende soorten natuur en dieren. De veldcoördinatoren kijken samen met boeren en particuliere grondeigenaren wat passend is voor de deelnemer en in het gebied. Dat kan variëren van weidevogelbeheer, aanleg en beheer van een poel of knotwilgen tot zwaarder beheer zoals botanisch hooiland of een kruidenrijke akker.
Een van de beheerpakketten die het collectief aanbiedt is het kruidenrijk akkerbeheer, waarvoor de gemeente nu extra geld beschikbaar stelt zodat meer boeren en particuliere grondeigenaren in aanmerking kunnen komen voor deze vergoeding.

Voordelen kruidenrijke akkerranden
Het beheren van een stuk land of akkerrand met aandacht voor kruidrijke begroeiing kan onder andere een broedgebied bieden aan vogels en een leef- en schuilgebied aan een grote diversiteit aan diersoorten. Ook zijn bloemrijke akkerranden een bron van voedsel voor allerlei soorten vogels, zoogdieren en insecten. Bovendien zorgen alle randen samen met overige natuurgebieden ervoor dat dieren zich gemakkelijker kunnen verplaatsen. Wanneer er meer verschillende dieren en plantensoorten aanwezig zijn in een gebied kan dat ook bijdragen aan het natuurlijk bestrijden van plagen zoals de huidige eikenprocessierupsplaag.
Daarnaast geven bloeiende akkerranden het landschap kleur, en zorgen daarmee voor een aantrekkelijk buitengebied voor boeren en burgers.

Beheerpakket kruidrijke akkerranden
Zowel boeren als particulieren met een beschikbaar stuk grond kunnen in aanmerking komen voor het beheerpakket voor kruidrijke akkerranden. Het stuk grond moet groter zijn dan 500 m2 om in aanmerking te komen. Collectief Veluwe stelt vanuit het pakket een vergoeding beschikbaar in verband met de gemiste inkomsten omdat het stuk grond uit de productie wordt genomen.

Voorheen was de dienst alleen beschikbaar voor grond die in door de provincie vastgestelde ‘leefgebieden’ valt. Via deze kaart kunt u controleren of uw stuk land in het ‘leefgebied’ valt door de laag ‘Leefgebieden Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer’ aan te vinken.
Omdat de gemeente Voorst het belangrijk vindt dat meer boeren en particulieren gebruik kunnen maken van het beheerpakket voor kruidenrijke akkerranden stelt de gemeente geld beschikbaar voor boeren en particulieren met een stuk grond dat buiten het specifieke ‘leefgebied’ valt. Ook is het geld van de gemeente geschikt om meer boeren en particuliere grondeigenaren gebruik te laten maken van het beheerpakket wanneer het beschikbare budget vanuit het Veluws Collectief op is.

Meer informatie
U kunt meer informatie vinden op www.collectiefveluwe.nl en veluweijsselzoom.nl.