Oefening Falcon Leap en avondvliegen helikopters gestart

Van 7 t/m 17 september vliegen militaire helikopters van de Koninklijke luchtmacht tijdens de oefening Falcon Leap over diverse gebieden. Daarnaast is weer gestart met avondvliegen door helikopters van het Defensie Helikopter Commando (DHC), vanaf vliegbasis Deelen is de avondopenstelling op dinsdag, woensdag en donderdag.

Oefening Falcon Leap
Van 7 tot en met 17 september wordt oefening Falcon Leap vanaf vliegbasis Eindhoven gehouden. Tijdens deze oefening zullen C-130 transportvliegtuigen met parachutisten en ladingen vertrekken naar verschillende dropzones, waarbij ze onder andere vliegen in de omgeving van vliegbasis Deelen. Van 7 tot en met 11 september worden tussen 10.00 en 19.00 uur cargo drops uitgevoerd boven vliegbasis Deelen. Bij cargo drops worden pakketten met materieel op hoogte uit het vliegtuig gelost (gedropt). Tijdens militaire missies kunnen op deze manier slecht bereikbare gebieden worden bevoorraad. Ook kunnen deze droppings van pas komen om mensen in rampgebieden te voorzien van bijvoorbeeld voedselpakketten. De pakketten hangen onder een parachute en komen terecht op een gekozen landingslocatie. 
Tijdens Falcon Leap vertrekken drie keer per dag 3 tot 7 vliegtuigen tegelijk vanaf vliegbasis Eindhoven. De oefening is een samenwerking met 11 Luchtmobiele Brigade van de Koninklijke Landmacht. Om veiligheidsredenen worden de tijden van vertrek en de exacte locaties van de dropzones niet bekend gesteld.

Avondvliegen voor helikopters gestart
Helikopterbemanningen trainen ook tijdens de COVID-crisis dagelijks om inzetbaar te zijn voor nationale taken en wereldwijde missies. Omdat inzet niet alleen tijdens daguren maar vaak ook onder nachtelijke omstandigheden plaatsvindt, is het belangrijk dat de bemanningen ook in het duister trainen. Deze week zijn de helikopters van het Defensie Helikopter Commando (DHC) weer gestart met avondvliegen. Op vliegbasis Deelen is een avondopenstelling op dinsdag, woensdag en donderdag van 18.30 tot 22.30 uur.

Helikopters keren uiterlijk om 23.00 uur terug op vliegbasis Gilze-Rijen, met uitzondering van:

  • Dinsdag 22 september tot 00.00 uur
  • Woensdag 23 september tot 00.00 uur

Na 22.00 uur keren de helikopters uitsluitend terug op vliegbasis Gilze-Rijen, wordt er niet lokaal gevlogen en worden er geen circuitoefeningen boven de vliegbasis uitgevoerd.

Informatie en meldingen vliegbewegingen
De militaire oefeningen worden zorgvuldig voorbereid en getracht wordt, waar mogelijk, de vliegbewegingen zoveel als mogelijk te spreiden over de diverse oefengebieden in Nederland. Ook wordt deelgenomen aan oefeningen in het buitenland om het geluid en belasting voor de leefomgeving te spreiden. Door de COVID-19 crisis kunnen opleidingen en trainingen in het buitenland zeer beperkt plaatsvinden. Operationele omstandigheden maar ook het weer kunnen er voor zorgen dat oefeningen anders verlopen dan vooraf aangekondigd.

Mocht u toch overlast/hinder ondervinden dan kunt u dat melden via het online klachtenformulier.
Meer informatie over vliegbewegingen staat op luchtmacht.nl/vliegbewegingen.

Via Twitter op @dhcluchtmacht houden wij u zoveel als mogelijk op de hoogte van de meest recente informatie.

Deze informatie is ontvangen van Defensie Helikopter Commando