drugslabs

‘Sloop is wapen tegen maffia’

Er moet veel meer worden ingezet op sloopregelingen voor leegstaande agrarische gebouwen om drugscriminaliteit op het platteland de kop in te drukken. Dat is een van de aanbevelingen in het onderzoeksrapport ‘Weerbare boeren in een kwetsbaar gebied’.

In opdracht van ZLTO en het Aanjaagteam Ondermijning (ATO) deed onderzoeksbureau TwynstraGudde onderzoek naar de mogelijke betrokkenheid van werkzame boeren en tuinders bij drugscriminaliteit op het platteland van Zeeland, Noord-Brabant en Zuid-Gelderland.

‘De aanleiding hiervoor is omdat dit nog een grote blinde vlek is’, zegt ZLTO-bestuurder Hendrik Hoeksema. ‘In de media verschijnen veel verhalen over opgerolde drugslabs in leegstaande loodsen of stallen en drugsdumpingen op het platteland. Mensen leggen onbewust dan al snel een link met boeren en tuinders. Wij wilden de feiten boven water halen en onderbouwen hoe het echt zit met de betrokkenheid van agrarische ondernemers.’

Het goede nieuws is volgens Hoeksema dat uit het rapport blijkt dat werkzame boeren en tuinders zich niet inlaten met criminele activiteiten. ‘Boeren zijn dus weerbaar, maar dat moeten we wel zo houden.’

Het belangrijkste ingrediënt daarvoor is volgens de ZLTO-bestuurder het verminderen van de leegstand.

Bron: Nieuwe Oogst