Reageren op Gelderse Omgevingsverordening

De provincie Gelderland heeft haar Omgevingsverordening ter inzage liggen. Vanuit LTO Noord regio Oost komt hierop een reactie. Leden kunnen eventueel zelf een zienswijze indienen.

Reageren op de Omgevingsverordening kan tot en met 13 november. De provincie heeft de verordening, waarin regels en afspraken staan over hoe Gelderland omgaat met de leefomgeving, opnieuw onder de loep genomen. De veranderingen die met deze actualisatie worden voorgesteld, hebben onder andere te maken met wonen, wegen, natuur, grondwaterbescherming, ontgronding en geitenhouderijen.
In onze reactie naar de provincie gaan wij onder ander in op de voorgestelde wijzigingen rond geitenhouderij, ganzenrustgebieden, weidevogelgebieden en beweiden en bemesten. Daarnaast wordt er samen met de Gelderse LTO Noord-afdelingen ingezoomd op gebiedsspecifieke onderdelen.

Alle kaarten en documenten over de Omgevingsverordening vind je op deze pagina van provincie Gelderland.