Landschap - Weg

Webinar Provincie Gelderland over stikstofgevoelige natuur

De provincie organiseert een webinar over stikstofgevoelige natuur. Bij de laatste update van Aerius medio oktober zijn er nieuwe kaarten verschenen waarop de voor stikstof gevoelige natuur staat aangeven. Bij die actualisatie zijn er stikstofgevoelige hexagonen verdwenen, maar er zijn ook hexagonen bijgekomen. Deze hexagonen zijn van groot belang omdat hierop wordt getoetst bij de aanvraag van een natuurvergunning.

In de media is dat aangegeven als ‘het bijplussen van natuur’. Dat heeft tot nogal wat beroering geleid bij boeren en tuinders. Daarom hebben wij de provincie gevraagd om hierover informatie te verschaffen aan iedereen die wil weten hoe het zit. Daar heeft de provincie gehoor aan gegeven en dat waarderen we.
Het webinar wordt gehouden op: maandagavond 21 december van 19.00 tot 21.00 uur.

Vooraf aanmelden is verplicht
Je kunt alleen op basis van aanmelding deelnemen aan deze bijeenkomst, er is een maximum van 250 deelnemers. Aanmelden kan door een mail te sturen naar m.sellies@gelderland.nl. De provincie wil een zo duidelijk en volledig mogelijk beeld geven over dit onderwerp. Hierdoor is er beperkt ruimte voor interactie.

Vooraf vragen stellen
De provincie verzoekt om vragen vooraf te stellen zodat de antwoorden tijdens het webinar gegeven kunnen worden. Dat kan door deze vragen uiterlijk woensdag 16 december 17.00 uur door te sturen naar ditzelfde e-mailadres als de aanmelding (m.sellies@gelderland.nl).

Link naar het webinar
In de loop van maandag 21 december ontvangt iedereen die zich aanmeldt op zijn/haar e-mailadres een link naar de bijeenkomst in Microsoft Teams. Door op de link te klikken, kom je direct terecht in de bijeenkomst. Het is niet nodig om Teams eerst de installeren of een account aan te maken.