1. De Boer is Troef

  Hoe ondernemen de Gelderse agrariërs? Omroep Gelderland gaat in de serie ‘De Boer is Troef’ uitgebreid in op deze vraag.

 2. Visie op kavelstructuur in Gelderland

  Om de doelen voor landbouwstructuurverbetering in Gelderland te realiseren, is een vorm van organisatie op regionaal niveau noodzakelijk. Dat vindt LTO Noord regio Oost.

 3. Ontheffing scheurverbod Veluwe

  Wageningen University & Research gaat in opdracht van provincie Gelderland onderzoeken of agrariërs met grond in het Natura 2000-gebied De Veluwe met ingang van volgend jaar een ontheffing kunnen krijgen voor het scheurverbod op permanent grasland.

 4. Gezamenlijk actieplan natuurinclusieve landbouw

  Samen met andere partners heeft LTO Noord regio Oost het actieplan voor natuurinclusieve landbouw in Gelderland opgesteld.

 5. Landbouwverkenning De Liemers, Rheden, Bronckhorst, Doetinchem, Voorst en Berkelland

  In het vervolg op de landbouwvisie hebben afdelingen per gemeente een landbouwverkenning uitgevoerd. De verkenning geeft zicht op de ontwikkelingsmogelijkheden en -beperkingen voor de agrarische sector.

 6. Opnieuw taxaties in ganzenrustgebieden Gelderland

  Alle percelen in Gelderse ganzenrustgebieden worden voortaan weer automatisch getaxeerd.

 7. Gelders plussenbeleid is opgenomen in Omgevingsvisie

  Provinciale Staten van Gelderland hebben ingestemd met het plussenbeleid. Gemeenten kunnen nu via het bestemmingsplan meer ruimte bieden aan de ontwikkeling van agrarische bedrijven.

 8. Zoekgebied voor Gelders natuurnetwerk is verkleind

  Het zoekgebied voor het Gelders Natuurnetwerk is verkleind.

 9. Standstill geitenhouderij Gelderland deels versoepeld

  De standstill voor de geitenhouderij in Gelderland is op een aantal punten versoepeld. Di t mede nadat LTO Noord regio Oost samen met de vakgroep Melkgeitenhouderij Provinciale Statenleden mee hebben genomen op werkbezoek bij een geitenhouderij.

 10. Gelders Plussenbeleid: bestaande rechten blijven overeind

  Soms kom je voor verrassingen te staan. Even dreigde het Gelders plussenbeleid van toepassing te worden op alle uitbreidingen van intensieve veehouderijbedrijven. Gedeputeerde Staten (GS) deden dat voorstel aan Provinciale Staten. Dat was nieuw en verrassend, maar niet wat wij wilden. Door een ...