1. Taxeren edelhertenschade Veluwe

  De nieuwe manier van taxeren van edelhertenschade bij boeren in de agrarische enclave op de Veluwe werpt zijn vruchten af.

 2. Vervolgstappen actieplan Natuurinclusieve landbouw Gelderland

  Samen met betrokken partners werkt LTO Noord regio Oost momenteel aan een uitvoeringsprogramma voor het actieplan Natuurinclusieve landbouw Gelderland.

 3. Kringlooplandbouw Gelderland

  Het project Vruchtbare Kringloop Gelderland is afgerond.

 4. Vereniging Vruchtbare Kringloop Achterhoek

  LTO Noord nam zes jaar geleden het initiatief voor het project Vruchtbare Kringloop Achterhoek en Liemers. En dat heeft vruchten afgeworpen: vanaf dit jaar is het project verder gegaan als zelfstandige boerenvereniging!

 5. Gevolgen droogte in kaart gebracht

  Ondanks de natte laatste maanden van 2019 zijn de gevolgen van twee droge zomers op sommige plekken in de Achterhoek nog steeds voelbaar. De streek is een van de focusgebieden waar nader onderzoek de daadwerkelijk geleden schade in kaart moet brengen.

 6. De Boer is Troef

  Hoe ondernemen de Gelderse agrariërs? Omroep Gelderland gaat in de serie ‘De Boer is Troef’ uitgebreid in op deze vraag.

 7. Visie op kavelstructuur in Gelderland

  Om de doelen voor landbouwstructuurverbetering in Gelderland te realiseren, is een vorm van organisatie op regionaal niveau noodzakelijk. Dat vindt LTO Noord regio Oost.

 8. Ontheffing scheurverbod Veluwe

  Wageningen University & Research gaat in opdracht van provincie Gelderland onderzoeken of agrariërs met grond in het Natura 2000-gebied De Veluwe met ingang van volgend jaar een ontheffing kunnen krijgen voor het scheurverbod op permanent grasland.

 9. Gezamenlijk actieplan natuurinclusieve landbouw

  Samen met andere partners heeft LTO Noord regio Oost het actieplan voor natuurinclusieve landbouw in Gelderland opgesteld.

 10. Landbouwverkenning De Liemers, Rheden, Bronckhorst, Doetinchem, Voorst en Berkelland

  In het vervolg op de landbouwvisie hebben afdelingen per gemeente een landbouwverkenning uitgevoerd. De verkenning geeft zicht op de ontwikkelingsmogelijkheden en -beperkingen voor de agrarische sector.