|||

Overijssel

Ruimte om te ondernemen, dat is wat boeren en tuinders in Overijssel graag zien. En LTO Noord ook. 

Samen met boeren en tuinders geven wij invulling aan belangenbehartiging op lokaal, regionaal en provinciaal niveau. We werken aan gebiedsprocessen die het ondernemen rond de vele Natura 2000-gebieden blijvend mogelijk maken. 

Verder willen we het imago van de sector versterken en werken we aan voldoende mestverwerkingscapaciteit in Overijssel. Ook de ganzenproblematiek en de roep om een duurzaam agrarisch watersysteem heeft onze blijvende aandacht.

Hoe we dit én meer willen realiseren, staat in onze Visie voor Regio Oost.

Ben Haarman

Ben Haarman

Regiovoorzitter Oost

Neem contact op

Sluit u aan bij het LTO Noord netwerk en word nu lid

Meer informatie over het lidmaatschap? Neem vrijblijvend contact met ons op.