Geld

Twijfel over ondernemersfonds

LTO Noord afdeling West Twente twijfelt over het nut van het ondernemersfonds waarmee gemeente Twenterand bezig is. Ook de recreatiesector zet er vraagtekens bij.

Via een toeslag op de onroerendezaakbelasting (ozb) voor bedrijfsgebouwen wil Twenterand een fonds vormen waarmee diverse economische sectoren activiteiten kunnen bekostigen. Voor een gemiddeld agrarisch bedrijf gaat het om een bijdrage van 150 euro per jaar.

Afdelingsbestuurder Gerhard Hoff is niet echt enthousiast over het plan. ‘Agrarische gebouwen zijn nogal wat waard en daar zijn er relatief veel van in de gemeente. Ook moeten we er dan een organisatie voor op poten zetten. En als zo’n heffing eenmaal is ingevoerd, kom je er niet zo makkelijk meer vanaf.’

Het initiatief tot het oprichten van een ondernemersfonds komt van de industrie en de detailhandel. Het is de bedoeling dat de gelden die zo worden opgehaald, naar rato bij de betreffende deelsector terechtkomen, legt Marijke Schipper van gemeente Twenterand uit.

‘De agrarische sector is de laatste tijd nogal op de voorgrond. Het biedt ook kansen om met de gelden goede dingen te doen, zoals het stimuleren van innovatie.’

Hoff denkt dat de landbouw de instelling van het fonds niet kan tegenhouden. ‘Maar we kunnen het geld dat wordt opgehaald bij agrariërs altijd weer terugstorten.’