Jeljer Wynia

Nieuwe Omgevingsvisie en -verordening Overijssel vastgesteld

De provincie Overijssel kan aan de slag met de uitvoering van de Omgevingsvisie. Provinciale Staten hebben afgelopen week met ruime meerderheid de herziening van de Omgevingsvisie en Omgevingsverordening Overijssel 2017 vastgesteld. Met de Omgevingsvisie 2017 vernieuwt Overijssel het beleid voor de inrichting van de ruimte in de provincie.

LTO Noord heeft op verschillende momenten in het proces meegewerkt aan de totstandkoming van de visie. Dit heeft er toe geleid dat er ontwikkelruimte is en blijft voor de agrarische sector in Overijssel.

Een aantal van de punten die wij in de omgevingsvisie en -verordening terugzien naar aanleiding van onze inbreng en betrokkenheid:

  • Het is mogelijk om voor een ontwikkeling van een agrarisch bedrijf het bouwperceel aan te passen.
  • De kosten van de sloopverplichting bij een nieuw vestiging door een bedrijfsverplaatsing vanwege maatschappelijke belangen komen niet voor rekening van de agrarische ondernemer.
  • Op het Kampereiland heeft de agrarische sector toekomstperspectief en kunnen bedrijfsontwikkelingen plaatsvinden.