Hogeschool Windesheim maakt filmpje over bedrijfsovername

'Het belang van een goed familiegesprek'

Het belang van een familiegesprek bij agrarische bedrijfsovername staat centraal in een filmpje dat is gemaakt door het Landelijk Expertisecentrum Familiebedrijven, onderdeel van Hogeschool Windesheim. 

Dit filmpje is gemaakt naar aanleiding van een onderzoek naar communicatie bij bedrijfsopvolging, dat vorig jaar is afgerond. LTO Noord, NAJK, Hogeschool Windesheim en Aeres Hogeschool Dronten hebben dit onderzoek samen uitgevoerd. 
Aan het onderzoek deden veertien families mee. Een van deze families is te zien in onderstaand filmpje dat als titel heeft: ‘Het belang van een goed familiegesprek’. 

Via dit filmpje is het onderzoeksrapport over het onderzoek naar agrarische bedrijfsopvolging te downloaden. Dat is ook mogelijk via onderstaande link, waarbij het onderzoek als vierde in de lijst van publicaties is opgenomen. 

 

Bron: Nieuwe Oogst