Een toekomstbestendig bedrijf? Wij helpen u daarbij!

Asbestsanering, energie, brandveiligheid en lichthinder.
Het verduurzamen van je bedrijf vraagt veel denkkracht. Wat zijn je drijfveren en hoe komen die tot uiting in de ontwikkeling van je bedrijf? Wat past bij je als persoon en als ondernemer? Hoe ziet je bedrijf er over tien jaar uit? Wat is daar voor nodig en welke stappen moet je zetten? Zomaar een aantal overwegingen die onderdeel zijn van het denkproces over verduurzamen van het agrarisch bedrijf.

Ondersteuning geboden
Met het project ‘Toekomstgericht Verduurzamen’ willen LTO Noord en provincie Overijssel helder krijgen waar ondersteuningsbehoeftes en mogelijkheden liggen op duurzaamheidsthema’s als asbest, energie(besparing), brandveiligheid en lichthinder.

We zoeken tien gemotiveerde agrarische ondernemers in Overijssel die komend jaar asbest willen saneren en stappen willen zetten in het verduurzamen van het bedrijf op bovengenoemde thema’s. We bieden ondersteuning bij het opstellen van een plan van aanpak. Met onder meer aandacht voor financiële kansen van energiebesparing en -opwekking, concrete maatregelen en ondersteuningsmogelijkheden.

Wilt u meedoen?
Voor meer informatie of om u aan te melden, kunt u mailen naar Maud Kosterman: mkosterman@projectenltonoord.nl of via 06 - 82129612.

Energietransitie Overijssel
Provincie Overijssel heeft als doelstelling dat 20 procent van de energie in Overijssel duurzaam opgewekt zal worden in 2023, mede door het plaatsen van 400 hectare zonnepanelen op agrarische daken. Zonnepanelen kunnen echter niet geplaatst worden op daken met asbest en daar zijn er nog veel van in Overijssel. Als boer kunt u dus een rol spelen in de energietransitie. Hoe schalen we dit verder op in verdienmodellen waar we als boeren beter van worden? Met het project Toekomstgericht Verduurzamen willen provincie Overijssel en LTO Noord dat onderzoeken en invulling aan geven.