Landschap - Weg

Natuurinclusief mag soms voorwaarde pacht zijn

PvdA-Statenlid Annemieke Wissink wil een motie indienen om een natuurinclusiviteitseis in te voeren voor pachtgronden van provincie Overijssel. Deze moet aansluiten bij doelen die de provincie zelf heeft voor de landbouw.

Dat kondigde Wissink woensdag aan tijdens een commissievergadering van Provinciale Staten. Ze dient de motie in tijdens de eerstvolgende Statenvergadering op 23 januari. Ze is over de motie in gesprek met D66, ChristenUnie en CDA. ‘Of dat ook tot steun van de motie gaat leiden, moet nog blijken.’
Het PvdA-Statenlid vindt deze eis belangrijk, omdat het nu weleens voorkomt dat intensieve landbouw plaatsvindt naast kwetsbare natuurgebieden. ‘Ik heb daar in april al eens vragen over gesteld. Toen bleek dat er naast kwetsbare natuur wordt gespoten of dat er intensief wordt bemest. Dat is een onwenselijke situatie.’

Natuurontwikkeling
De gronden die de provincie verpacht, hebben volgens Wissink vaak het doel om natuur te kunnen ontwikkelen. ‘Maar omdat nog niet alle grond is verworven voor dat doel, worden de gronden tussentijds verpacht aan boeren. Zeker op die gronden wil je dat niet hebben. Het is in strijd met het doel waarvoor de gronden worden aangekocht.’
Wissink wil dat de eisen voor natuurinclusiviteit contractueel wor-den vastgelegd. Het doel is dat de gronden zo natuurinclusief mogelijk worden beheerd.
De Statenleden bespraken woensdag een voorstel van het provinciebestuur om het grondbeleid te wijzigen. Dat zijn de voorwaarden voor de provincie om grond te kunnen aan- en verkopen.

Volgens gedeputeerde Monique van Haaf (VVD) is het grondbeleid toe aan vernieuwing. Het huidige beleid is vooral ontworpen voor de ontwikkeling van Natura 2000-gebieden. Het provinciebestuur wil het grondbeleid geschikt maken voor een bredere inzet, zoals ernergietransitie, klimaatadaptie of duurzame landbouw.
LTO Noord vindt een natuurinclusiviteitseis in sommige gevallen te rechtvaardigen. ‘Voor ons is het belangrijk dat winstmaximalisatie geen doel is voor de provincie’, vertelt beleidsadviseur Tjerk Elzinga.

‘Grondaankoop door de provincie moet een maatschappelijk doel dienen. Extra eisen kunnen worden gesteld, als de grond tegen een lagere prijs wordt verpacht.’
Volgens hem moet je kijken naar de toekomstige bestemming van gronden. ‘Als natuurontwikkeling niet het doel is voor de aankoop, maar bijvoorbeeld mobiliteit, zijn extra beperkingen voor natuurdoeleinden niet logisch. Dan moet je daar geen extra eisen aan stellen.’

Bron: Nieuwe Oogst