Pilotproject Toekomstgericht Verduurzamen Overijssel

Met het pilotproject Toekomstgericht Verduurzamen slaan LTO Noord en provincie Overijssel de handen ineen omtrent verschillende duurzaamheidsthema’s zoals asbestsanering en energie. Het doel is om in eerste instantie 10 agrarische ondernemers te ondersteunen bij een plan van aanpak voor verduurzamen van hun bedrijf.

Daarnaast willen LTO Noord en provincie Overijssel inzichtelijk krijgen waar informatie- en ondersteuningsbehoefte ligt om eventueel een grote groep ondernemers te kunnen ondersteunen. Er waren enkele tientallen aanmeldingen, inmiddels is een selectie van tien ondernemers gemaakt.

Rombou en DLV Advies begeleiden beide vijf agrarische ondernemers bij het opstellen van een plan van aanpak voor verduurzaming van hun bedrijf. Er wordt in eerste instantie gekeken naar het saneren van het asbest. Daarnaast wordt er gekeken naar kansen op het gebied van energiebesparing, energieopwekking, brandveiligheid en lichthinder op het bedrijf.

Tijdens de werkzaamheden monitort Projecten LTO Noord tegen welke problemen en vragen de deelnemers aanlopen. De adviseurs en bedrijven die de werkzaamheden uitvoeren, worden hierbij ook betrokken. Het uiteindelijke doel is om tot een voorstel te komen om een grotere groep agrarische ondernemers te kunnen bedienen. Zo kunnen zij ook aan de slag met de verduurzaming van hun bedrijf.

In 2023 moet 20 procent van de energie in Overijssel duurzaam opgewekt worden, mede dankzij het plaatsen van 400 hectare zonnepanelen op agrarische daken. Zonnepanelen kunnen echter niet geplaatst worden op daken met asbest en daar zijn er nog veel van in Overijssel. Sanering wordt door veel boeren en tuinders op de lange baan geschoven, constateert LTO Noord. Mogelijk omdat ondernemers niet direct economisch voordeel zien in asbestsanering.