emmer

Als liefde door de maag gaat...

Als liefde door de maag gaat, heeft LTO Noord regio Oost alle fracties van de Provinciale Staten in Overijssel weten te bereiken.

Alle fracties in de Provinciale Staten van Overijssel hebben een LTO Noord-emmer met streekproducten ontvangen. De lekkernijen werden samen met een brief, met daarin aandachtspunten en standpunten over de Overijsselse land- en tuinbouw, persoonlijk bezorgd bij de fractievoorzitters. Direct resultaat is het aanhalen van het netwerk met de (nieuwe) Statenleden en het delen van contactgegevens voor nadere kennismaking.

Inkomen en werkgelegenheid
In de LTO Noord-brief wordt aandacht gevraagd voor de belangrijke rol die land- en tuinbouw speelt in de provincie. ‘De land- en tuinbouw draagt zo’n 10 procent bij aan het inkomen en de werkgelegenheid; boeren en tuinders beheren het overgrote deel van het platteland’, wordt in de brief aan de Statenleden benadrukt. ‘Op het platteland worden oplossingen gezocht voor grote maatschappelijke opgaven, zoals meer biodiversiteit, meer energiewinning, meer CO2-opslag, beter omgaan met droogte en wateroverlast, etc. Boeren en tuinders hebben hiervoor oplossingen!’
Daarnaast wordt in de brief aandachtspunten benoemd die actueel zijn voor boeren en tuinders en waar de provinciale politiek een rol in kan spelen. Dan gaat het om zaken als inzet op landbouwstructuurverbetering, een betere infrastructuur voor het leveren van energie aan het stroomnet, de aanleg van glasvezel in het buitengebied, extra aandacht voor faunaschade en faunabeheer en terughoudendheid en zorgvuldigheid bij (nieuwe) wet- en regelgeving.

Nadere kennismaking
De gevulde LTO Noord-emmer werd door Ben Haarman, voorzitter LTO Noord regio Oost, en Hein de Kort, beleidsadviseur LTO Noord, overhandigd aan de fractievoorzitters. Dit leverde direct de kans op om de standpunten toe te lichten en afspraken voor nadere kennismaking te maken. Zo kan LTO Noord zich direct laten zien bij het begin van de nieuwe provinciale, parlementaire periode. LTO Noord organiseerde afgelopen vier jaar regelmatig bedrijfsbezoeken voor de verschillende provinciale fracties.

NOS-journaal
Het uitreiken van een emmer met streekproducten is een LTO Noord-brede actie, waarvan de aftrap in Drenthe plaatsvond. In alle LTO Noord-provincies willen regiobestuurders emmers uitdelen en aandacht vragen voor land- en tuinbouw in de nieuw te vormen coalities. Bij de installatie van de Statenleden van Noord-Holland kwam de LTO Noord-emmer kort in beeld op het NOS-journaal.
In aanloop naar de Provinciale Statenverkiezingen hield LTO Noord in alle provincies, vaak in samenwerking met andere partijen, verkiezingsdebatten. Ook op afdelingsniveau zijn debatten gehouden, vaak door samenwerkende afdelingen. 
De politieke partijen in de provincies hebben vorig jaar vanuit de LTO Noord-regio’s verkiezingspamfletten ontvangen, als input voor de verkiezingsprogramma’s die toen werden geschreven.