Bloeiende akkerranden

Gezamenlijke actie voor toekomst landbouw richting Overijsselse Staten

LTO Noord regio Oost vraagt, samen met vele partners, de fracties van Provinciale Staten van Overijssel om ondersteuning bij het Overijsselse Deltaplan Biodiversiteitsherstel.

‘De tijd is Rijp en Groen’. Onder die titel vraagt LTO Noord regio Oost, samen met vele partners, de fracties van Provinciale Staten van Overijssel om ondersteuning bij het Overijsselse Deltaplan Biodiversiteitsherstel.
In samenwerking met diverse natuur- en milieuorganisaties, onderzoeksinstellingen en ketenpartijen heeft LTO Noord regio Oost het Deltaplan Biodiversiteitsherstel Overijssel opgesteld. In een bondig pamflet wordt uiteengezet wat ervoor nodig is om de productie van goed en veilig voedsel in balans te brengen met de zorg voor het landschap, biodiversiteit en vruchtbare bodems. ‘Want dit is ons toekomstbeeld van de landbouw in Overijssel. Vanzelfsprekend horen bij deze manier van produceren faire verdienmodellen’, stellen de partners in het pamflet.
 
Groene diensten
Aan de Staten van Overijssel wordt gevraagd om te investeren in ‘Rijp en Groen Overijssel’, dat bestaat uit twee onderdelen. Namelijk het ‘Lab Natuurinclusieve landbouw’ en de ‘stimuleringsregeling biodiversiteitsherstel Overijssel’. Het Lab Natuurinclusieve landbouw gaat – samengevat – de zoektocht naar een ecologische en economisch verdienmodel stimuleren. De stimuleringsregeling biodiversiteitsherstel Overijssel moet de opzet krijgen van een vrijwillige, zes jaar durende regeling, waarbij boeren een deel van hun grond omzetten in landbouwgrond met natuur waarvoor hij/zij een vergoeding ontvangt. De regeling betekent publieke betaling voor groene maatschappelijke diensten naast betaling uit de markt.
 
‘Boeren ervaren waardering voor hen werk en zien dat terug in hun portemonnee’, sluit het pamflet af.
 
Ambitieus plan
In het plan wordt ook gesteld dat het gaat om een gemeenschappelijke beweging die in gang is gezet. ‘De manier waarop het wordt ingevuld moet passen bij het gebied en de ondernemer, de boer maakt een eigen keuze’, zegt Carla Evers, die als regiobestuurder LTO Noord regio Oost betrokken is bij het pamflet. Ze realiseert zich dat het om een ambitieus plan gaat.
‘Het sluit aan bij ontwikkelingen die in de sector al plaatsvinden, zoals Vruchtbare Kringloop Overijssel of Salland Boert en Eet Bewust. Boeren bewegen mee met de wensen in de maatschappij. In de twintigste eeuw was er vraag naar veel voedsel tegen een lage prijs. Daar zijn Nederlandse boeren als de besten in geslaagd. Nu stelt de maatschappij andere eisen. De landbouw van twintig jaar geleden ziet er echt heel anders uit dan die van nu. Rijp en Groen Overijssel sluit daarop aan.’
 
Partners
Naast LTO Noord regio Oost zijn de deelnemende partners: Landschap Overijssel, Ulebelt, Voedselbosbouw, Collectief Noord West Overijssel Agrarisch Natuurbeheer, IJssellandschap, Overijssel Particulier Grondbezit, Boer en Natuur, Natuur en Milieu Overijssel, Natuurmonumenten, Collectief Midden Overijssel Agrarisch Natuurbeheer, De Waard Eetbaar Landschap, AERES Hogeschool Dronten en Staatsbosbeheer.
 
Het pamflet Groen en Rijp Overijssel is hier te downloaden.