Frans Temmink

Toekomstgericht verduurzamen door Frans Temmink

Melkveehouder Frans Temmink is een van de tien deelnemers aan het Overijsselse project Toekomstgericht Verduurzamen. In deze pilot krijgen agrarische ondernemers hulp bij het opstellen van een plan van aanpak op het gebied van asbestsanering, energiebesparing en- opwekking, lichthinder en brandveiligheid. Temmink heeft een eerste adviesgesprek gehad, wat leverde hem dat op?

Heeft u nieuwe duurzaamheidsplannen na het adviesgesprek met Rombou?
“Ik had al veel plannen op het gebied van duurzaamheid en die heb ik doorgenomen met de adviseur van Rombou. Al twee jaar lang wil ik ons asbestdak saneren, de vergunning ligt er. Mogelijk wil ik op het nieuwe dak zonnepanelen plaatsen om daarmee de ventilatoren in de stal van energie te voorzien. De adviseur heeft rondgekeken op het bedrijf en een aantal punten genoemd waar ik aan moet denken bij de aanschaf van zonnepanelen. Hij komt ook nog met een adviesrapport.”

Waarom besloot u mee te doen aan dit project?
“Wat mij over de streep trok, is dat alle mogelijkheden worden meegenomen in het advies. Niet alleen kijkt de adviseur naar asbestsanering en zonne-energie, maar ook naar zaken die voor mij als boer ook van belang zijn, denk aan brandveiligheid en inbraakbeveiliging.”

Wat verwacht u van het adviesrapport?
“Ik hoop dat er adviezen in staan waar ik baat bij heb, ideeën om te combineren met het nieuwe dak bijvoorbeeld. Is een lichtstraat in het dak handig? En kan dat in combinatie met zonnepanelen? Of is het beter om te kiezen voor golfplaten als dak?”

Is duurzaamheid een belangrijk thema voor u als agrarisch ondernemer?
“Ik heb drie kinderen dus vanzelfsprekend is duurzaamheid onderwerp van gesprek. Als agrarisch ondernemer probeer ik netjes te werken met oog voor de natuur. Ik verdiep mij in duurzame onderwerpen en doe bijvoorbeeld mee aan een proef om minder kunstmest te gebruiken. Wel weeg ik iedere keer af ‘is het de investering waard?’, want dat is óók belangrijk.”

Welke steun verwacht u van de overheid bij de uitvoer van duurzaamheidsplannen in de agrarische sector?
“Duidelijkheid en toekomstperspectief. De plannen om ons asbestdak te saneren liggen al twee jaar stil omdat er geen subsidie meer was. Ik hoopte dat er in de tussentijd een nieuwe subsidieregeling zou komen of misschien versoepeling van de regels. Nu dat niet zo lijkt te zijn, wil ik de asbestsanering doorzetten. Het is ook van belang dat de overheid duurzaamheidinvesteringen inzichtelijk maakt voor de boer. Wil je boeren in beweging krijgen, dan moet je voorrekenen binnen hoeveel jaar er winst gemaakt kan worden. De bedragen voor sanering of zonnepanelen liegen er namelijk niet om. Je moet als ondernemer gewoon weten of het uit kan.”