Spuiten

Vechtstromen controleert spuitmachines

Waterschap Vechtstromen heeft een twintigtal boeren gecontroleerd op het spuiten van gewasbeschermingsmiddelen. Met name in Twente en Zuidoost-Drenthe zijn de toezichthouders op pad geweest.

De controles richtten zich onder meer op het gebruik van driftarme doppen, teeltvrije en spuitvrije zones, toegepaste middelen, driftreducerende techniek, het bezit van een geldige spuitlicentie en een juiste spuitboomhoogte. Ook moeten de spuitmachines volgens de regels gekeurd zijn.

‘Het grootste deel van de agrariërs heeft de zaken goed voor elkaar’, zegt Renske Dortland, adviseur waterkwaliteit bij het waterschap. ‘Helaas hebben we ook enkele boeterapporten opgemaakt.’

Naar aanleiding van de handhavingsactie zijn met name veehouders en akkerbouwers in het gebied aangesproken. ‘Juist in deze tijd worden, bij geschikt weer, gewasbeschermingsmiddelen toegepast’, stelt Dortland. ‘In ons oppervlaktewater treffen we nog regelmatig werkzame stoffen van gewasbeschermingsmiddelen aan.’

Beleidsadviseur Hille Kraak van LTO Noord vindt het ‘de eigen verantwoordelijkheid van boeren en tuinders om hun zaakjes op orde te hebben’. Volgens hem moet handhaving wel hand in hand gaan met aandacht voor bewustwording en het faciliteren van emissiebeperkende maatregelen. ‘Bij Vechtstromen is dat in orde.'

Bron: Nieuwe Oogst